פנייה מוקדמת למידע (RFI)

מדור זה מתעדכן במידע על פנייה מוקדמת למידע (RFI) בתוקף.

בקשה לקבלת מידע (RFI) שימוש ברסק עץ מיערות קק"ל לייצור חשמל בתהליך של גזיפיקציה
  • בקשה לקבלת מידע (RFI) מס' 11474/19 לרכישת מאגר מידע מקוון לציפורים

    המשך
  • ארכיון פניות מוקדמות למידע (RFI)

    המשך