פקיד היערות

קרן קימת לישראל מבצעת ניהול בממשק היערות בכלל. דילול וכריתת עצים ביערותיה ומקרקעי הייעור מבוצעים באישור פקיד היערות של משרד החקלאות.

תפקיד פקידי היערות

פקידי היערות של קק"ל ממונים על-ידי שר החקלאות ואמונים על ניהול היערות בכלל והממשק היערני.

תוכניות לדילול וכריתה של עצים ביערות ובמקרקעי הייעור של קק"ל, מוגשות לפקיד היערות הממשלתי במשרד החקלאות לבדיקה, בחינה ואישור.

לאחר אישור התוכנית על-ידי משרד החקלאות, מנפיקים פקידי היערות של קק"ל רישיונות לדילול וכריתה על-פי חוק פקודת היערות בהתאם לתוכנית המאושרת.

פקידי היערות של קק"ל

ד"ר גלעד אוסטרובסקי, מנהל אגף הייעור, פקיד יערות.
סוהיל זיידן, פקיד יערות ראשי.
פניה לפקידי היערות של קק"ל בנושאי כריתה בשטחי הייעור (ולא בשטח עירוני):

שם

אזור טלפון מייל
אלי חפוטה גליל עליון רמת הגולן 04-6909008

eliha@kkl.org.il

אפי נעים אגמון החולה קק"ל 04-6817137

efin@kkl.org.il

מיכה סילקו גליל מערבי כרמל 04-9950102

MichaS@kkl.org.il

ארז משה גליל תחתון גלבוע 04-6621515 erezm@kkl.org.il
רמי דוידי מנשה-שרון 04-9090102

ramid@kkl.org.il

גלעד מסטאי חוף - שפלה 03-9728500

giladma@kkl.org.il

גידי בשן אזור ההר וירושלים 02-9969222

gidib@kkl.org.il

אור שלו נגב צפוני 08-6859111 ors@kkl.org.il
דני בן דויד נגב מערבי 08-9577632

danib@kkl.org.il

מוטי שריקי הר הנגב-ערבה 08-6232343 motis@kkl.org.il

אם ידוע על עץ שעומדים לכרות דרשו מהכורת לראות את האישור. כריתת עץ ללא אישור הינה עבירה פלילית!