פקיד היערות

פארק רמת מנשה. צילום: ארכיון הצילומים של קק"ל

החל מנובמבר 2008, כל עץ בוגר בישראל הוא אילן מוגן על פי חוק. על אדם המעוניין לכרות עץ בוגר או להעתיקו למקום אחר - לקבל אישור מהגורם המוסמך שהוא פקיד היערות האחראי על האזור בו צומח העץ, פקיד היערות של קק"ל, של העירייה, של המועצה האזורית או המועצה המקומית

מידע על פקיד היערות

כל העצים הבוגרים הם עצים מוגנים על פי חוק (במגרש שייעודו מגורים, עץ בוגר הינו עץ שקוטר גזעו בגובה 1.3 מ' הינו מעל 20 ס"מ. בשאר ייעודי הקרקע עץ בוגר הינו עץ שקוטרו 10 ס"מ).
 
אדם המבקש לכרות או להעתיק עץ בוגר חייב לקבל אישור מפקיד היערות, שהינו הגורם המוסמך לכך ע"י משרד החקלאות.   כריתה ו/או העתקה של עץ בוגר ללא היתר, מהווה עבירה.

פקידי היערות שבאחריות קק"ל

לתשומת לבכם:
בעבר קק"ל היתה אחראית על פקידי היערות ברוב היישובים בישראל. החל ב-1 ביולי 2020 האחריות לנושא נמסרה למשרד החקלאות.  כמן כן, קק"ל היתה וממשיכה להיות פקיד היערות בשטחי היער ובמקרקעי הייעור.

שירותים מקוונים

רגולציה

הגנה על היערות

מידע נוסף

אם ידוע על עץ שעומדים לכרות דרשו מהכורת לראות את האישור.
כריתת עץ ללא אישור הינה עבירה פלילית!