מחקר ופיתוח חקלאי

המו"פים הם שמונה תחנות אזוריות למחקר ופיתוח חקלאי, העוסקות במיצוי הפוטנציאל הטבעי - אקלים, קרקע, מקורות מים ואיכות משאבי אנוש, לשם הבטחת קיומה של חקלאות רווחית והמשך ההתיישבות באזורי הספר לאורך גבולות המדינה, מאזור הצפון, דרך בקעת בית שאן, בקעת הירדן, לאורך הערבה הצפונית, הערבה התיכונה, הערבה הדרומית, ולאורך גבול מצרים, מרמת הנגב לאזור הבשור.

קק"ל קיבלה את האחריות לתחנות המו"פ מידי הסוכנות היהודית בשנת 1996, ומאז מסייעת להפעלתם השוטפת, בשיתוף משרד החקלאות. התגייסות זו תואמת את האידיאולוגיה הציונית של קק"ל, המדגישה את ההתיישבות באזורי פריפריה כיעד לאומי ואת הסיוע, הפיתוח והשמירה על אדמות הלאום לחיזוק הקשר של העם היהודי לארצו ולנופיה.

בפעילות המו"פים מושם דגש על פיתוח חקלאות רווחית בתחומי המטעים, גידולי שדה, ירקות, פרחים, תבלינים ודגים, ועל התאמת המוצרים ושיטות הגידול לתנאי האזורים השונים. פועלים בהם מיטב מדריכי השדה והחוקרים, בשיתוף עם האוניברסיטאות ומכוני המחקר החקלאי המובילים בארץ.

הפעילות כוללת שיפור טכנולוגיות חקלאיות קיימות ובחינת טכנולוגיות חדשות לפתרון בעיות חימום, צינון, מחזור מי השקיה, גידול במצעים מנותקים, התאמת איכות המים לגידול, הזנת צמחים והגנת הצומח והחי ממזיקים ומחלות. כל זאת בנוסף לפעילות לחיסכון בידיים עובדות על ידי הכנסת מיכון החוסך כוח אדם.

כל הידע הנצבר בתחנות המו"פ פתוח לכל החקלאים ליישום מידי, באמצעות "ימים פתוחים", סיורים ומפגשים נושאיים, הדרכות אישיות במשקים ופרסום מידע בערוצים שונים.

מבנה ופעילות

תחנות המו"פ מופעלות על ידי גופים ציבוריים אזוריים, בעלי עניין בהבטחת המשך ההתיישבות והפעילות החקלאית בשטחם. המו"פ כפוף לגוף הציבורי ואינו מהווה יישות משפטית.

פעילות המו"פ מתבצעת באחריות הגוף הציבורי, אשר חותם על ההסכמים עם הגופים המממנים.

לכל מו"פ הנהלה ציבורית מקצועית הקובעת את נושאי הפעילות והמטרות. ההנהלה כוללת את נציגי קק"ל, משרד החקלאות, הגוף הציבורי האזורי והחקלאים.

לכל מו"פ ממונה מנהל מדעי ממינהל המחקר החקלאי. פעילות המו"פ נערכת באמצעות חוקרים וטכנאים של התחנה, בשיתוף חוקרים ממכוני מחקר בארץ והחקלאים באזור.

נושאי פעילות עיקריים במו"פים

 1. גידול פרחים, ירקות ותבלינים בחממות אינטנסיביות, כולל אקלום.
 2. גידול דגי מאכל בבריכות אינטנסיביות.
 3. גידול דגי נוי לייצוא בבריכות אינטנסיביות.
 4. גידול פטריות מאכל בחדרי גידול מבוקרי אקלים.
 5. פיתוח מטעים נשירים, סובטרופיים, הדרים, כרמים ותמרים.
 6. שיפור טכנולוגיות הגידול בבתי צמיחה על ידי הכנסת מיכון חוסך כוח אדם.
 7. שיפור ממשק הגנת הצומח, הפחתת שימוש בחומרי הדברה ופיתוח הדברה ידידותית.
 8. ייעול השימוש במים והתמודדות עם מים באיכויות נמוכות, תוך פיתוח יכולות לניצול קרקעות שוליות.

מוצרי פיתוח שעברו לגידול מסחרי בשנים האחרונות

להלן רשימה חלקית של מוצרים שפותחו בשנים האחרונות בתחנות המו"פ ועברו ליישום מסחרי:

  1. ענבי מאכל לייצוא, כולל שיטות להתעוררות וגידול בחממות.
  2. מטעים נשירים וסובטרופיים – ייעול שימוש במים, העלאת ייבולים ושיפור גודל הפרי, התייעלות בייצור.
  3. פטריות מאכל – פיתוח הענף, הכנסת מינים חדשים, גידול בחדרים מבוקרים.
  4. דגי נוי ודגי מאכל בבריכות אינטנסיביות, כולל מינים וקוים חדשים.
  5. פלפל איכותי לייצוא – זנים ושיטות גידול.
  6. פרחים – מינים וזנים חדשים לאחר אקלום ושיטות גידול.
  7. תמרים – מוצר חדש - מג'הול עסיסי.

רשימת המו"פים