מו"פ ערבה דרומית

ד. נ. אילות 8882000
טלפון: 08-6355733
office@rd.ardom.co.il
he.aravard.org.il

מו"פ ערבה דרומית ממוקם בסמוך לקיבוץ יטבתה שבערבה הדרומית ומקדם מחקרים יישומיים בתחומים מגוונים בסביבה מדברית.

יעדי מו"פ ערבה דרומית:

קרקע ומים – אופטימיזציה של ממשק השקיה לגידולים השונים ברמות המליחות הגבוהות הקיימות והיערכות לניצול של המים השפירים הצפויים להגיע בעתיד.

תמרים – מקסום הרווח בענף, בדגש על שיפור אגרוטכניקה ומיכון הענף, הפחתת השימוש בחומרי הדברה, שיפור האיכות תוך הטמעת חשיבות החקלאות המדייקת בענף מרכזי זה.

ירקות – אקלום זנים מתאימים ואיכותיים לגידול בתנאי האקלים המדברי, בדגש על איכות המים וחיסכון בכוח אדם.

רימונים – פיתוח זני מכלוא איכותיים ומבכירים המתאימים לשיווק בעונות השוליים, בהן קיים מחסור בשוק.

מטעים – בחינת מינים המתאימים לגידול בערבה.

הגנת הצומח – התמודדות עם מזיקים ומחלות לשמירה על התוצרת החקלאית, תוך הפחתת השימוש בחומרי הדברה.

צמחי מרפא ותבלין – איתור צמחים המתאימים לגידול ממוכן לתעשיית חומרי הבריאות והקוסמטיקה.

רפת – שיפור תנובת החלב והרווחיות ברפתות הערבה.