על היחידה

המדען הראשי בקרן קימת לישראל הוא הסמכות המדעית העליונה בכל ההיבטים המדעיים והמקצועיים שבהם עוסק הארגון, והוא אחראי להתוויית תכנון הפעילות המדעית, קביעת כיווניה וחיזוק הבסיס המקצועי עליו מושתתת פעילות קק"ל


ייעודה של יחידת המדען הראשי בקק"ל הוא לשמש כמעין ראש חץ מדעי-מקצועי עבור הארגון, אשר יביא למיצוי טוב יותר של יכולותיו, יחזק תשתית של קבלת החלטות מקצועיות ויקנה ידע מדעי ליחידות השטח. לשם כך, ממונה המדען הראשי על תכנון כיווני הפעילות המחקרית של קק"ל. היחידה נמצאת בקשרים מקצועיים עם מוסדות אקדמיים ועם גופי מחקר ישראליים ובינלאומיים, וגם מייצגת את קק"ל בפורומים מקצועיים וניהוליים, כמו המנהלת הבין-משרדית לשינויי אקלים, המנהלת הבין-משרדית לניהול אגני משלב, מליאת רשות הטבע והגנים, הוועדה הישראלית למורשת עולמית, ועדת השמות הממשלתית, הוועדה הישראלית לאדם וסביבה ועוד.

נושאי הפעילות העיקריים של יחידת המדען הראשי

אחריות להובלת נושאי הפעילות הקק"לית בתחומים הבאים באמצעות אנשי מקצוע הפועלים ביחידת המדען הראשי:

קיימות וסביבה

 1. ריכוז כלל נושאי הקיימות והסביבה בקק"ל כולל חינוך סביבתי, מיתוג קק"ל כגוף ירוק, ניטור סביבתי, מאבקים ציבוריים, יעילות אנרגטית וחדשנות סביבתית.
 2. הובלת מחקרים וחדשנות בתחומים אלו, תוך שותפות עם גופי קיימות וסביבה בארץ ובחו"ל.


  שימושי קרקע ומים

  1. ייעוץ ובקרת תהליכי שיקום קרקעות, נחלים וגופי מים כמו אגמון החולה ובריכות חורף.
  2. קידום הביופילטר כאמצעי לניהול נגר עירוני.
  3. הובלת ניטור ומחקר בתחומים אלו.
  4. נושאים אלו יהוו המשך של פעילות המכון לחקר מדיניות שימושי קרקע (מלש"ק), תוך הכוונה לנושאים המקצועיים לעיל.


   צפרות והמסרה

   1. ריכוז תכנון פיתוח והפעלה של רשת כנפי קק"ל – רשת הצפרות הארצית של קק"ל, הכוללת אתרי צפרות מהחולה עד אילת.
   2. הדרכה מקצועית בתחום הצפרות לעובדי קק"ל ומדריכי אתרי קליטת הקהל.
   3. ריכוז סקרים ומחקרים בנושא וקשרים בינלאומיים בתחום הצפרות; פיתוח תורת ההמסרה בקק"ל.
   4. ניהול מאגר המידע לציפורים בקק"ל וקידום אפליקציית "WAZE לטבע".


    היסטוריה ומורשת של הציונות

    1. יחידת המדען הראשי, באמצעות המכון לחקר תולדות הציונות וההתישבות (מלת"ק), אשר הוכפף למדען הראשי, תומכת במחקרים, בכנסים וימי עיון, בהוצאת ספרים וכתבי עת בנושאי תולדות הציונות וההתיישבות.
    2. בנוסף, מוציאה יחידת המדען הראשי קול קורא למלגות לסטודנטים מצטיינים בנושאים אלו.


     מידענות ומידע מדעי

     1. ניהול מידע מדעי באופן מקוון עבור עובדי הקק"ל והציבור.
     2. איסוף מידע מדעי וסידורו בספריות מקוונות, ריכוז נושא המחקרים וקשרי חו"ל, ריכוז נושא חדשנות טכנולוגית.


      אקדמיה וחדשנות

      1. ריכוז הקשרים עם המוסדות האקדמיים בארץ ובחו"ל, כולל ליווי ותמיכה בתכניות לימודים רלוונטיות לקק"ל והענקת מלגות לסטודנטים בתחומים אלו.
      2. ריכוז הקשרים עם מרכזי חדשנות צמודי אקדמיה, חממות טכנולוגיות, אקסלרטורים ומנבטות.
      3. ריכוז נושא האקדמיה וחדשות במסגרת "ישראל 2040".
      4. ריכוז תמיכות במרכזי מחקר ומכוני מחקר אקדמיים.


       כללי

        1. ייעוץ להנהלת קק"ל בתחומים מדעיים-מקצועיים לצורך קבלת החלטות וקביעת מדיניות.
        2. טיפוח הקשר ושיתוף הפעולה עם מוסדות אקדמיים ומכוני מחקר בארץ ובחו"ל, מדענים ראשיים בגופים אחרים וגורמים מקצועיים שונים.
        3. ריכוז ועידוד מחקר ופיתוח (מו"פ) בנושאי ליבה של קק"ל וביצוע בקרה מקצועית ותקציבית על מרכזי המו"פ החקלאיים האזוריים.
        4. אחריות ליצירת ידע, שימורו ושיתופו בתחומים מדעיים-מקצועיים בשיתוף כל יחידות המטה בקק"ל.
        5. ייזום וקידום מחקרים להרחבת בסיס הידע של הארגון, בין השאר, באמצעות הפצת "קולות קוראים".
        6. שותפות בהכשרה וקידום כוח אדם מקצועי בקק"ל באמצעות ארגון הדרכות והשתלמויות מקצועיות בשיתוף מחלקת הדרכה בחטיבת משאבי אנוש ומנהל.
        7. ביסוס מנגנוני שיתוף ושיח מקצועי עם בעלי העניין הפנימיים והחיצוניים להעצמת מעמדה המקצועי והמדעי של קק"ל.
        8. הובלת נושאים מקצועיים רב-תחומיים בכלל הארגון וביצוע מטלות נוספות בהתאם להנחיות המנכ"ל.