תורת ניהול היער בישראל

לאור הנחיות תמ"א 22 (תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור) המסדירה את מעמד היערות בארץ, החליטה קק"ל על כתיבת תורה עדכנית לניהול יערות ישראל. מסמך תורת הייעור מציג את מכלול העקרונות וההנחיות לניהול היער בישראל, מגדיר את מטרות הייעור בארץ, את סוגי היערות ועקרונות תכנונם וניהולם ומפרט גם את כלי הממשק העומדים לרשות מנהל היער ואת עקרונות הפעלתם.

אודות

בשנת 2006 אישר דירקטוריון קק"ל את מסמכי המדיניות של קק"ל לפיתוח בר קיימא. המסמכים מציבים עקרונות ניהול בר-קיימא של היערות. מסמכי מדיניות אלו היוו את נקודת ההתחלה לגיבושה ועדכונה של "תורת ניהול היער", שתיתן מענה מפורט, מעשי וישים לניהול יער בר-קיימא ולמימוש מטרות הייעור.

קק"ל נדרשת היום לתת מענה לשימוש הולך וגובר ביער כמשאב מרכזי של נופש ופנאי לחברה בישראל, על כל גווניה. בנוסף לכך, אנו עדים להתגברותן של תופעות ותהליכים גלובליים כגון שנות בצורת רצופות ותכופות ותנאי מזג אוויר קיצוניים, הטומנים בחובם סכנות של שריפות בקנה מידה גדול, התפרצות מזיקים ומחלות ותמותה של עצים.
 
איומים אלו, דורשים היערכות הולמת מבחינת ממשק היער והתאמתו לאתגרים העומדים בפנינו כמנהלי יערות ושטחים פתוחים במדינת ישראל. מסמך זה - תורת ניהול היער בישראל - שמתבסס על הידע המתקדם והניסיון העשיר שנצבר בקק"ל הינו אבן דרך נוספת בניהול מיטבי של יערות ושטחים פתוחים לרווחת תושבי מדינת ישראל.

למסמך תורת ניהול היער

תוכן העניינים של המסמך:

תקציר

מבוא: 1. ראשית דבר; 2. הגדרת יער; 3. מטרות הייעור והניהול של היער בישראל; 4 . ניהול יער בר-קיימא.

תכנון היער ועיצובו: 1. ייעודים לשטחי יער; 2. תצורות הצומח העיקריות בישראל; 3. תהליך התכנון של מקרקעי היער.

ממשק היער: 1. כלי הממשק; 2. ניטור, תיעוד ומיפוי; 3. ממשק על-פי ייעוד היער; 4. סוגיות ממשק מיוחדות; 5. ממשק קהל ביער; 6. הגנת יערות מאש.

המסמך המלא להורדה