משרות עובדים פנויות וועדות איתור

מדור זה מתעדכן במידע על משרות עובדים פנויות בתוקף.
 

לארכיון משרות עובדים פנויות וועדות איתור לשנת 2021

מכרז חיצוני מס' 60/21 - עוזר/ת אדריכל במחלקת תכנון מרחב מרכז 

מספר מכרז: 60/21
משרה: עוזר/ת אדריכל במחלקת תכנון מרחב מרכז 
מקום העבודה: משרדי מרחב מרכז, אשתאול
תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.5.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.5.2022)

מכרז חיצוני מס' 120/21 - שליח/ת התרמה וצוואות בגרמניה 

מספר מכרז: 120/21
משרה: שליח/ת התרמה וצוואות בגרמניה 
מקום העבודה: לשכת קק"ל ברלין/פרנקפורט, גרמניה
תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.5.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.5.2022)

מכרז חיצוני מס' 122/21 - רכז/ת הדרכה במרכז שדה שוני 

מספר מכרז: 122/21
משרה: רכז/ת הדרכה במרכז שדה שוני
מקום העבודה: מרכז שדה שוני
תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.5.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.5.2022)

מכרז חיצוני מס' 017/22 - רכז/ת הדרכה במרכז שדה יתיר 

מספר מכרז: 017/22
משרה: רכז/ת הדרכה במרכז שדה יתיר 
מקום העבודה: מרכז שדה יתיר
תאריך אחרון להגשת הצעות: 29.5.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 13.5.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 13.5.2022)