משרות עובדים פנויות וועדות איתור

מדור זה מתעדכן במידע על משרות עובדים פנויות בתוקף.

מכרז חיצוני מס' 046/22 - מנהל/ת מכלול המקרקעין 

מספר מכרז: 046/22
משרה: מנהל/ת מכלול המקרקעין
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים, נסיעות בכל הארץ
תאריך אחרון להגשת הצעות: 4.12.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 18.11.2022)

מכרז חיצוני מס' 052/22 - מנהל/ת מחלקת הנדסה ופיתוח - מרחב צפון 

מספר מכרז: 052/22
משרה: מנהל / ת מחלקת הנדסה ופיתוח - מרחב צפון
מקום העבודה: משרדי קק"ל פס הירק
תאריך אחרון להגשת הצעות: 4.12.2022
(תאריך פרסום באינטרנט: 18.11.2022)
(תאריך פרסום בעיתונות: 18.11.2022)