משרות עובדים פנויות וועדות איתור
מדור זה מתעדכן במידע על משרות עובדים פנויות בתוקף.

מכרז חיצוני מס' 32/24 - שליח/ת התרמה באנגליה, סקוטלנד ואירלנד

מקום העבודה: הארגון JNF UK
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 33/24 - שליח/ת התרמה בהולנד

מקום העבודה: לשכת קק"ל באמסטרדם
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 34/24 - שליח/ת התרמה בשוויץ ואוסטריה

מקום העבודה: לשכת קק"ל בציריך (ראשי) ובווינה
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"להמפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 35/24 - שליח/ת התרמה בברזיל – דרום אמל"ט

מקום העבודה: לשכת קק"ל בסאו פאולו, ברזיל
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 36/24 - שליח/ת התרמה במקסיקו – צפון אמל"ט

מקום העבודה: לשכת קק"ל במקסיקו
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 5.4.2024)

מכרז חיצוני מס' 11/24 - מנהל/ת לשכת החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ

מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן וע"פ ההסכמים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100%
שיוך ארגוני: החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ
ממונה ישיר: מנהל החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 2.4.2024)