משרות עובדים פנויות וועדות איתור
מדור זה מתעדכן במידע על משרות עובדים פנויות בתוקף.

ועדת איתור מס' 45/24 - שליח/ת חינוך בטורונטו קנדה

מקום העבודה: טורונטו, קנדה
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
 
מועד יציאה לשליחות – ינואר 2025

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.7.2024)

ועדת איתור מס' 44/24 - שליח/ת חינוך בסידני, אוסטרליה

מקום העבודה: סידני, אוסטרליה
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
 
מועד יציאה לשליחות – ינואר 2025

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.7.2024)

ועדת איתור מס' 47/24 - שליח/ת חינוך בניו יורק, ארה"ב

מקום העבודה: ניו יורק, ארה"ב
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
 
מועד יציאה לשליחות – ינואר 2025

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.7.2024)

ועדת איתור מס' 46/24 - שליח/ת חינוך בפריז, צרפת

מקום העבודה: פריז, צרפת
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל
 
מועד יציאה לשליחות – ינואר 2025

(תאריך פרסום באינטרנט: 12.7.2024)

מכרז חיצוני מס' 21/24 - רכז/ת בקרת מכרזים – אגף בקרת רמ"י - מכלול המקרקעין

מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.7.2024)

מכרז חיצוני מס' 42/24 - מומחה/ית תוכן מכרזים והתקשרויות – אגף מכרזים והתקשרויות

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל - ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.7.2024)

מכרז חיצוני מס' 16/24 - עוזר /ת מהנדס אזור נגב צפוני

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל - פלוגות
הדרגה המוצעת: חוזה אישי בתקן
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.7.2024)

מכרז חיצוני מס' 70/23 - ראש/ת מחלקת טקסי תורמים

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: תקן על פי ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.6.2024)

מכרז חיצוני מס' 87/23 - רכז/ת שיווק פרויקטים להתרמה

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: תקן על פי ההסכמים הקיבוציים הנהוגים בקק"ל
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 6.6.2024)

מכרז חיצוני מס' 52/24 - מנהל/ת חשבונות למח' כספים, חטיבת חינוך וקהילה (2 משרות)

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 30.5.2024)

ועדת איתור מס' 49/24 - מנהל /ת כללי/ת (מנכ"ל/ית)

 
מקום העבודה: משרדי קק"ל ירושלים
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100%
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר קק"ל

(תאריך פרסום באינטרנט: 17.5.2024)