משרות עובדים פנויות וועדות איתור

מדור זה מתעדכן במידע על משרות עובדים פנויות בתוקף.

פרסום מכרז על משרה פנויה - הימנותא - ראש/ת תחום שמאות

מקום העבודה: משרדי הימנותא - מודיעין
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

 

(מועד אחרון להגשת מועמדות - 5.6.2023 עד השעה 23:00)

פרסום מכרז על משרה פנויה - הימנותא - מנהל/ת חטיבת ייזום, תכנון והשבחה

מקום העבודה: משרדי הימנותא - מודיעין
הדרגה המוצעת: חוזה אישי
היקף משרה: 100% משרה
מהות התפקיד ותנאי הסף הנדרשים: כפי שמפורט במכרז הפומבי המפורסם באתר הקק"ל.

 

(מועד אחרון להגשת מועמדות - 5.6.2023 עד השעה 23:00)