יעור בר קיימא

מפעל הייעור של קק"ל נעשה בגישה של פיתוח בר קיימא sustainable development) ) במטרה לתרום לאיכות הסביבה למען הדור הנוכחי והדורות הבאים.

הישגיה העיקריים של קק"ל בתחום זה:

  • קיום ושמירה על הבריאות, המגוון וכושר הייצור של יערות ישראל.
  • נטיעת יותר מ-240 מיליון עצים על פני כ-920,000 דונם.
  • טיפוח של כ-400,000 דונם של חורש טבעי.
  • טיפול בכ-400,000 דונם של שטחי מרעה.
  • ממשק של יערות נטע אדם עם יערות טבעיים בשילוב של מחקרים, סקרים, ניטור ובקרה לקיום המגוון הביולוגי.
  • שימור, טיפוח והקמה של יערות עירוניים וקהילתיים לרווחת הציבור, סביבתו ובריאותו.