יעור בר קיימא

מפעל הייעור של קק"ל נעשה בגישה של פיתוח בר קיימא (sustainable development) במטרה לתרום לאיכות הסביבה למען הדור הנוכחי והדורות הבאים.

הישגיה העיקריים של קק"ל בתחום זה:

  1. קיום ושמירה על הבריאות, המגוון וכושר הייצור של יערות ישראל.
  2. נטיעת יותר מ-240 מיליון עצים על פני כ-920,000 דונם.
  3. טיפוח של כ-400,000 דונם של חורש טבעי.
  4. טיפול בכ-400,000 דונם של שטחי מרעה.
  5. ממשק של יערות נטע אדם עם יערות טבעיים בשילוב של מחקרים, סקרים, ניטור ובקרה לקיום המגוון הביולוגי.
  6. שימור, טיפוח והקמה של יערות עירוניים וקהילתיים לרווחת הציבור, סביבתו ובריאותו.