אזהרה ממגע עם זחל תהלוכן האורן

זחל תהלוכן האורן (כפי שמוכר בשמו העממי "טוואי התהלוכה"), חי על עצי אורן ביערות וביישובים. בין החודשים מרץ ועד תחילת מאי, יורדים הזחלים בתהלוכה מהעצים, לצורך שלב ההתגלמות שלהם.
מגע של האדם עם זחל זה בכל שלב עלול לגרום לתגובה אלרגית בצורת גירוי ו/או פריחה על גבי העור או צריבה בעיניים. במקרה של מגע עם הזחל או הנשלים שלו, יש לשטוף את המקום הנגוע במים ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

קק"ל מודעת לסכנה במגע של הציבור עם מזיק זה בתחומי היער, ולכן בכל שנה מטפלת בהיקף הדרוש ובאמצעים המתאימים. דגש מיוחד ניתן באתרים קולטי קהל, כמו חניונים, בסמוך להם וביערות שבהם צפיפות הימצאות הזחל גבוהה במיוחד.

יערני קק"ל בודקים את סימני המזיק מדי שנה בנובמבר, ובדצמבר מתבצע ריסוס אווירי. היערות מרוססים, על פי רוב, בתכשיר ביולוגי ידידותי לסביבה, שאינו מזיק לבני אדם.

חשוב לציין שלא ניתן לחזות את עוצמת התפרצות המזיק, והיקף הנוכחות שלו על העצים מתברר רק לקראת ינואר.

בשנת 2016 היקף השטח שבו נצפה תהלוכן האורן, וכן רמת החשיפה לבני אדם והדיווחים על פגיעות, חורגים בסדר גודלם מאלה שבשנים קודמות.

לפיכך הכפילה קק"ל את היקף שטחי היער המרוססים בהשוואה לשנים קודמות. לאור העובדה כי מדובר בשנת התפרצות חריגה ובשל חלון ההזדמנות המצומצם לריסוס הזחלים כשהם עדין קטנים בחורף (בהשפעת רוח וגשם), ישנם יערות אשר עדיין לא רוססו, או אשר הריסוס לא צלח בהם.

קק"ל ממשיכה לבצע פעולות משלימות לריסוס תהלוכן האורן, במידה שהדבר הכרחי באתרים קולטי קהל, וזאת על מנת להבטיח את בטיחותם של המבקרים בחניונים.

בשהייה ביערות - היזהרו ממגע עם זחל תהלוכן האורן:
  • אין לגעת בזחלים ובמטווים (קינים).
  • יש להימנע משהייה מתחת לעצים עם קיני תהלוכן. עצים נגועים ייראו עם עלווה דלילה ועם ריבוי של קינים שעירים בין הענפים.


לשאלות ותשובות לגבי הריסוס נגד תהלוכן האורן »