על התכנון בקק"ל

אגף התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות מינהל הפיתוח (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת.

הנושאים המרכזיים בפעילות אגף התכנון

 1. ייצוג קק"ל וקשר קק"ל עם גורמים חוץ ארגוניים רבים כמו: משרד הפנים-מינהל התכנון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה.
 2. ייצוג קק"ל בוועדות סטטוטוריות – ועדות תכנון ובניה, ועדות היגוי, תוכניות מתאר ארציות, אונסקו, קרן שיקום מחצבות ועוד.
 3. תכנון אסטרטגי ארוך טווח – הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים. לדוגמא – מסמכי מדיניות מרכזי מידע, שימוש באופנים ביערות, מסלולי סוסים ביער, מסמך מדיניות לתמ"א 22 בעברית ואנגלית.
 4. תכנון מתארי, לדוגמת מסמך מדיניות לימנים בנגב.
 5. ליווי וניהול שוטף תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור – תמ"א 22. ליווי שינויי התמ"א ויוזמה להכנתם.
 6. ייזום וליווי מקצועי תכניות מתאר ברמה מפורטת ליערות.
 7. מתן חוות דעת לתוכניות אשר חופפות לנכסי ייעור.
 8. ליווי תכנוני סטטוטורי לתכניות הנטיעה.
 9. ליווי חקיקה בעלת משמעות ליערות ושטחים פתוחים כמו רפורמה בתכנון - שינוי חוק תכנון ובניה, חוק היער, חוק המרעה.
 10. ליווי מקצועי של פרויקטים נקודתיים כמו מרכז מבקרים אגמון החולה.
 11. ייזום מחקרים בנושאי תכנון כמו אפיון רוכבי אופניים, האם ההגנה הסטטוטורית על היער עומדת בתקנים בינלאומיים.
 12. ייזום ושותפות בעבודות תכנון ברמה הארצית כמו פארקים מטרופולינים, הכורכרים – רמת האיום עליהם.
 13. הדרכה פנים מפעילות בנושאי תכנון, וייזום השתלמויות מקצועיות למחלקות התכנון במרחבים. ייזום והפצת חומרים לאוניברסיטאות, העברת חומרים בנושאי תכנון לאתר קק"ל.
  מתכנני קק''ל בשטח. צילום: בלה נודלמן
  מתכנני קק''ל בשטח. צילום: בלה נודלמן