על התכנון בקק"ל

אגף התכנון בקק"ל מהווה את הבסיס לתכנון פעילות ארוכת הטווח של קק"ל באמצעות מינהל הפיתוח (מפ"ק) וכן תכנון הפעילות השוטפת.

הנושאים המרכזיים בפעילות אגף התכנון

 • ייצוג קק"ל וקשר קק"ל עם גורמים חוץ ארגוניים רבים כמו: משרד הפנים-מינהל התכנון, משרד החקלאות, המשרד להגנת הסביבה.
 • ייצוג קק"ל בוועדות סטטוטוריות – ועדות תכנון ובניה, ועדות היגוי, תוכניות מתאר ארציות, אונסקו, קרן שיקום מחצבות ועוד.
 • תכנון אסטרטגי ארוך טווח – הכנת מסמכי מדיניות נושאיים וארגוניים. לדוגמא – מסמכי מדיניות מרכזי מידע, שימוש באופנים ביערות, מסלולי סוסים ביער, מסמך מדיניות לתמ"א 22 בעברית ואנגלית.
 • תכנון מתארי, לדוגמת מסמך מדיניות לימנים בנגב.
מתכנני קק''ל בשטח. צילום: בלה נודלמן
מתכנני קק''ל בשטח. צילום: בלה נודלמן
 • ליווי וניהול שוטף תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור – תמ"א 22. ליווי שינויי התמ"א ויוזמה להכנתם.
 • ייזום וליווי מקצועי תכניות מתאר ברמה מפורטת ליערות.
 • מתן חוות דעת לתוכניות אשר חופפות לנכסי ייעור.
 • ליווי תכנוני סטטוטורי לתכניות הנטיעה.
 • ליווי חקיקה בעלת משמעות ליערות ושטחים פתוחים כמו רפורמה בתכנון - שינוי חוק תכנון ובניה, חוק היער, חוק המרעה.
 • ליווי מקצועי של פרויקטים נקודתיים כמו מרכז מבקרים אגמון החולה.
 • ייזום מחקרים בנושאי תכנון כמו אפיון רוכבי אופניים, האם ההגנה הסטטוטורית על היער עומדת בתקנים בינלאומיים.
 • ייזום ושותפות בעבודות תכנון ברמה הארצית כמו פארקים מטרופולינים, הכורכרים – רמת האיום עליהם.
 • הדרכה פנים מפעילות בנושאי תכנון, וייזום השתלמויות מקצועיות למחלקות התכנון במרחבים. ייזום והפצת חומרים לאוניברסיטאות, העברת חומרים בנושאי תכנון לאתר קק"ל.

ליצירת קשר ובירורים בנושאים תכנוניים הנוגעים לקרן קימת לישראל »