מדע ואקלים

צילום: אילן שחם, ארכיון הצילומים של קק"ל