מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ 288/22 למתן שירותי לביצוע עבודות קבלניות  לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר בית שאן

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 1.8.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.7.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/295/22 למתן שירותי איסוף ופינוי אשפה ותחזוקת חניונים

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 4.8.2022 בין השעות 9:00 - 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/284/22 להקמת מאגר מפיקים למתן שירותי תוכן והפקת אירועי פנים וחוץ עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 1.8.2022 בין השעות 9:00 - 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מפ / 276/22 למתן שירותי תכנון, פיקוח צמוד וליווי ביצוע שבילי אופניים מסוג "סינגל" עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 14.7.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/ 282/22 למתן שירותי שרטוט אדריכלי, נופי, פיתוח ותשתיות ועריכת כתבי כמויות ומפרטים טכניים עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 19.7.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 21.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/274/22 לביצוע שבילי אופניים מסוג סינגל עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 27.6.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/218/22  לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר אופקים

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 18.7.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/247/22  למתן שירותי קטיף חרובים והפיכתו לתרכיז עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 9.6.2022 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/260/22 לרכישת רישוי ותוכנה לתכנון ובקרת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות


מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן בתאריך: 5.7.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ'/253/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הוצאות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 7.7.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ/252/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הכנסות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 7.7.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

ארכיון מכרזים