מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/483/23 למתן שירותי הסעדה ואספקת ציוד למרכזי השדה

תאריך הגשת הצעות: 2.3.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.2.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/411/22  - הובלה של חומרי חציבה עבור קק"ל מרחב צפון

תאריך הגשת הצעות: 23.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 29.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/480/23 העברת שקי דואר וחבילות בין אתרי עבודה עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 26.2.2023 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/485/23 למתן שירותי בדיקות רפואיות

תאריך הגשת הצעות: 9.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 19.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/431/22 למתן שירותי תיירות נכנסת ויוצאת והפקת אירועים בארץ ובחו"ל למשלחות קק"ל עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות: 23.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/454/22 למתן שירותי הובלת מטענים לשליחי קק"ל

תאריך הגשת הצעות: 12.2.2023 בין השעות 09:00-14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 16.1.2023)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/464/22 למתן שירותי הסעות עבור קרן קימת לישראל מרחב מרכז

תאריך הגשת הצעות: 16.2.2023 בין השעות 09:00-13:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/424/22 לביצוע מערכת בקרת כניסה באגמון החולה

תאריך הגשת הצעות: 5.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.1.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/361/22 לאספקת בגדי עבודה ובגדים ייצוגיים עבור קרן קימת לישראל

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 15.3.2023 עד השעה 12:00

תאריך הגשת הצעות: 15.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 27.12.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/371/22 למתן שירותי ייעוץ הערכת סיכונים בעצים ועריכת סקרי עצים עבור קרן קימת לישראל (פרסום חוזר)

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 2.2.2023 עד השעה 12:00

תאריך הגשת הצעות : 19.1.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.12.2022)

מכרזים לא פעילים