מכרזים

מדור זה מתעדכן במידע על מכרזים בתוקף.

מכרז פומבי מס' מפ/247/22  למתן שירותי קטיף חרובים והפיכתו לתרכיז עבור קרן קימת לישראל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 9.6.2022 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/260/22 לרכישת רישוי ותוכנה לתכנון ובקרת תכניות עבודה שנתיות ורב שנתיות


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 23.6.2022 בשעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 15.5.2022)

מכרז פומבי מס' 255/22 למתן שירותי לאיתור והעסקת מורים, מדריכים ורכזים במרכזי מורשת קק"ל עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.6.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ 191/22 לביצוע עבודות פיתוח בנתיב אנז"ק בפארק אשכול


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 30.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 10.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/242/22 למתן שירותי הקלטה ותמלול עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 31.5.2022 עד השעה 14:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 9.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/217/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מרכז מורשת קק"ל בעיר שדרות עבור קרן קימת לישראל


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.6.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 3.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/155/21 לביצוע עבודות פיתוח בחורשת גוש קטיף ביער כיסופים


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 30.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 28.4.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ'/253/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הוצאות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות: 12.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

הליך מכרז פומבי מס' מפ/252/22 למתן שירותי ייעוץ ליווי בתחום בקרת הכנסות למכלול מקרקעין 

תאריך הגשת הצעות: 12.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/151/21 לביצוע עבודות פיתוח – גבעת היונים ביער עזריקם 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/207/22 לביצוע עבודות פיתוח במצפור נביה מרעי מרחב דרום עבור קרן קימת לישראל 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 14.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/192/22 שיקום שימור מגדל תצפית ביער המלאכים בשחריה 

תאריך הגשת הצעות: 22.05.2022 עד שעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 13.04.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/238/22 למתן שירותי ייעוץ אסטרטגי תקשורתי יח"צ וניהול משברים


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 12.5.22 בשעה: 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 07.04.2022)

מכרז פומבי מס' 490/21 לביצוע עבודות בינוי במש"י ציפורי


מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 29.5.2022 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 23.3.2022)

ארכיון מכרזים