מכרזים הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/503/23 למתן שירותים בתחום השמירה התכנונית ומעקב אחר זכויות תכנוניות וקנייניות בנכסי הימנותא בע”מ

תאריך הגשת הצעות: 28.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.2.2023)

אין הודעות פעילות להצגה

מכרזים לא פעילים של הימנותא