מכרזים הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/525/23 לניהול נכסים ברחבי הארץ עבור הימנותא

תאריך אחרון להגשת הצעות: 2.4.2023

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.2.2023)

מכרזים לא פעילים של הימנותא