מכרזים לא פעילים של הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/956/23 למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי

(מועד אחרון להגשת הצעות: 31.12.2023 בשעה 12:00)

מכרז פומבי מס' מפ/23/ 928 לביצוע סקר אומדן שווי לכלל נכסי חברת הימנותא

(מועד אחרון להגשת הצעות: 6.12.2023 בשעה 12:00)

מכרז פומבי מס' מפ/738/23 למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון, ניהול ופיקוח הנדסי

(מועד אחרון להגשת הצעות מעודכן : 5.12.2023 בשעה 14:00)

מכרז פומבי מס' מפ/522/23 לביצוע עבודות חפירה ודיפון עבור הימנותא

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 22.6.2023 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' מפ/562/23 למתן שירותי תיאום מערכות - בית מוסדות קק"ל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 3.5.2023 עד השעה 12:00
עדכון: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 10.5.2023 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' מפ/ 560/23 למתן שירותי הבטחת איכות, בית מוסדות קק"ל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 3.5.2023 עד השעה 12:00
עדכון: המועד האחרון להגשת ההצעות נדחה לתאריך 10.5.2023 עד השעה 12:00

מכרז פומבי מס' מפ/525/23 לניהול נכסים ברחבי הארץ עבור הימנותא

תאריך אחרון להגשת הצעות: 2.4.2023 בשעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.2.2023)

מכרז פומבי מס' מפ/503/23 למתן שירותים בתחום השמירה התכנונית ומעקב אחר זכויות תכנוניות וקנייניות בנכסי הימנותא בע”מ

תאריך הגשת הצעות מעודכן: 5.3.2023 עד השעה 12:00

תאריך הגשת הצעות: 28.2.2023 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 1.2.2023)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/392/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק״ל, חברות קשורות וחברות בנות שלה

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך : 11.12.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/399/22 למתן שירותי ניהול ופיקוח על שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק״ל וחברות הקשורות לה

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך : 11.12.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2022)

מכרז מס' מפ225/22 למתן שירותי איתור נכסי הימנותא בע"מ וקרן קיימת לישראל בתיקי עיזבונות בחיים

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך : 7.12.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 7.11.2022)

מכרז פומבי מס' מפ294/22 למתן שירותי מדידה לצורכי רישום עבור קק"ל, חברות קשורות וחברות הבנות שלה

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 17.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/152/21 לביצוע עבודות דיפון חפירה ותילוי עבור הימנותא

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 15.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 22.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/292/22 למתן שירותי ניתוח תיקי מקרקעין והסדרת רישום מקרקעין של הימנותא בע"מ וקק"ל

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 7.8.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 26.6.2022)

מכרז מסגרת פומבי מס' מפ/254/22 למתן שירותי בקרת שומות מקרקעין

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך מעודכן: 26.5.2022 עד השעה 12:00

(תאריך פרסום באינטרנט: 8.5.2022)

מכרז פומבי מס' מפ/ 249/22 למתן שירותי עו"ד בתחום המקרקעין

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 12.05.2022 בשעה: 12:00.

מכרז פומבי מס' 181/22 לביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 04/04/2022 בשעה: 12:00

מכרז פומבי מס' מפ 246/20 למתן בביצוע עבודות קבלניות לבניית מבנים בתחום המדע והחדשנות כנרת

מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך: 27/12/2021 בשעה 12:00