מכרז פומבי מס' מפ/23/ 928 לביצוע סקר אומדן שווי לכלל נכסי חברת הימנותא

מכרז פומבי מס' מפ/23/ 928 לביצוע סקר אומדן שווי לכלל נכסי חברת הימנותא

רשאים להגיש הצעות משתתפים העומדים בכל דרישות המכרז ותנאי הסף המפורסמים בגוף המכרז.

1. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה ביום שלישי בתאריך 28.11.2023 עד לשעה 12.00 .
(את השאלות יש להגיש בהתאם לאמור במסמכי המכרז)
טלפון לברור פרטים בלבד, לגב' חני בן חמו: 08-6148831  / נייד: 0506427578 או לדוא"ל Hannab@kkl.org.il  
 
לתשומת ליבכם
מכרז זה עבר הנגשה חלקית בלבד, בעל צרכי נגישות המעוניין לקבל הנגשה לשאר מסמכי המכרז ונספחים נלווים יכול לפנות עד לתאריך זה לצורך הנגשה של כל מסמכי ההליך.

2. מועד אחרון להגשת הצעות בתאריך 6.12.2023 בשעה 12.00.

3. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים הממוקמת במשרדי חברת הימנותא, רח' הגנן 1 קומה 6 מודיעין, בין השעות 9.00-15.00. טרם ההגעה יש לתאם מול רעות אסרף  בטל 054-2330851.
(באמצעות הגשה ידנית בלבד בהתאם לאמור במסמכי המכרז).

ט.ל.ח. בכל סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז – מסמכי המכרז / הבהרות גוברים.