שריפת הרי יהודה - אוגוסט 2021

בתאריכים 15-18/8/21 נשרפו שטחי יער של כ- 11,000 דונם בהרי יהודה, חלקם הגדול ביערות הקדושים והסטף שבניהול קק"ל, מיעוטם בשטח שמורות הטבע המסרק והר טייסים בניהול רט"ג ובשטחי מושבים. השטח
הגדול והעוצמה הגבוהה של השריפה, גרמו לפגיעה משמעותית במשאבי הטבע, הנוף, המורשת והפנאי בהרי יהודה.

תהליך שיקום היערות והשמורות יארך שנים רבות. יחד עם זאת, חשוב להדגיש שללא הערכות מקדימה ויישום תהליך רב שנים של תכנון וניהול היערות על ידי קק"ל לצמצום נזקי שריפות, סביר שהשריפה הייתה מסבה נזק רב יותר ואף מאיימת על חיי אדם. בחלק הראשון של המסמך יוצגו עקרי תפיסת ניהול השטח, התכנון וההערכות המקדימה של קק"ל לסכנת שריפה, אשר ייושמו בעשור האחרון על פי הקווים המנחים של תורת ניהול היער בישראל והלקחים משריפת הכרמל בשנת 2010. בחלקו השני של המסמך יוצגו התובנות הראשוניות מהשרפה ועקרונות לשיקום היער השרוף. אנו רואים בשריפה זו הזדמנות לבחינה יסודית מחודשת של עקרונות המניעה וכיבוי שרפות בשטחים פתוחים בישראל.

מסמך תובנות עיקריות וקווים מנחים לפעולה - שריפת הרי יהודה, אוגוסט 2021