המכון לחקר מדיניות קרקעית ושימושי קרקע ע"ש בן שמש
המכון סיים את פעילותו בשנת 2018, טרם הקמת יחידת המדען הראשי. יוצגו כאן חומרים שפותחו במכון בשנות פעילותו עד לסגירתו.
 • מחקרים ומענקי מחקר

  כחלק מפעילותו השתתף המכון במימון מחקרים הנוגעים לתחומי פעילותו. המכון הזמין חוקרים מהאקדמיה ומהמערכות המקצועיות הרלוונטיות להגיש הצעות מחקר בתחומי המדיניות הקרקעית ושימושי הקרקע.

  המשך
 • פרסומי המכון

  המכון הפיק כתב עת מקצועי-אקדמי בשם קרקע, המביא בפני הקורא ניתוח של סוגיות מרכזיות בנושאי מדיניות קרקעית ושימושי קרקע. כמו כן, במהלך השנים המכון הפיק והוציא לאור פרסומים מיוחדים ומקצועיים בנושא מדיניות קרקעית ושימושי קרקע, ופרסם מחקרים שבוצעו על-ידו או נתמכו מקרנותיו.

  המשך
 • לימודים אקדמיים במדיניות קרקעית

  קרן קימת לישראל, בשיתוף עם החוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם שבאוניברסיטת תל אביב, קיימה בין השנים 2020-2006 תכנית לימודים בנושא מדיניות קרקעית לאומית. מטרת התכנית – טיפוח ההוראה והקניית הידע בתחומים של מדיניות קרקעית לאומית, אשר במסגרתה שולב גם מידע אודות מפעליה של קק"ל.

  המשך
 • כתב העת קרקע

  המכון הפיק כתב עת מקצועי-אקדמי בשם קרקע. זהו הביטאון המרכזי המביא בפני הקורא ניתוח של סוגיות מרכזיות בנושאי מדיניות קרקעית ושימושי קרקע. כתב העת פתוח למגוון דעות, ועל כותביו נמנים טובי העוסקים בנושא הן בפן הציבורי שלו הן בפן האקדמי.

  המשך