כתב העת קרקע

לתשומת לבכם: לאתר הועלו גיליונות קרקע שראו אור מאז שנת 1971. בחלק מהגיליונות חסרים מספר מאמרים שיועלו לאתר בהמשך.
קרקע גיליון 77 - אפריל 2018
קרקע גיליון 76 - אוקטובר 2017
קרקע גיליון 75 - יוני 2017
קרקע גיליון 74 - ינואר 2017
קרקע גיליון 73 - אוגוסט 2016
קרקע גיליון 72 - נובמבר 2015
קרקע גיליון 71 - ינואר 2015
קרקע גיליון 69-70 - דצמבר 2010
קרקע גיליון 68 - יוני 2010
קרקע גיליון 67 - אוגוסט 2010
קרקע גיליון 65 - ספטמבר 2008
קרקע גיליון 63 - אוגוסט 2007
קרקע גיליון 62 - ינואר 2007
קרקע גיליון 61 - יוני 2006
קרקע גיליון 60 - דצמבר 2005
קרקע גיליון 59 - יוני 2005
קרקע גיליון 58 - נובמבר 2004
קרקע גיליון 57 - דצמבר 2003
קרקע גיליון 57 - דצמבר 2003
קרקע גיליון 55 - ספטמבר 2002
קרקע גיליון 53 - דצמבר 2001
קרקע גיליון 52 - אוגוסט-ספטמבר 2001
קרקע גיליון 51 - אפריל-מאי 2001
קרקע גיליון 50 - דצמבר 2000
קרקע גיליון 49 - יולי 2000
קרקע גיליון 48 -  מרץ 2000
קרקע גיליון 47 - נובמבר 1997
קרקע גיליון 46 - אפריל 1999
קרקע גיליון 45 - אוקטובר 1998
קרקע גיליון 44 - יוני 1998
קרקע גיליון 43 - ספטמבר 1997
קרקע גיליון 42 - אוקטובר 1996
קרקע גיליון 41 - אפריל 1996
קרקע גיליון 40 - ספטמבר 1995
קרקע גיליון 39 - אפריל 1995
קרקע גיליון 38 - ספטמבר 1994
קרקע גיליון 37 - דצמבר 1993
קרקע גיליון 36 - יוני 1993
קרקע גיליון 35 - דצמבר 1992
קרקע גיליון 34 - פברואר 1992
קרקע גיליון 32 - ספטמבר 1990
קרקע גיליון 31 - דצמבר 1989
קרקע גיליון 30 - ספטמבר 1988
קרקע גיליון 29 - ספטמבר 1987
קרקע גיליון 27-28 - אוקטובר 1986
קרקע גיליון 26 - אוקטובר 1985
קרקע גיליון 25 - נובמבר 1984
קרקע גיליון 24 - דצמבר 1983
קרקע גיליון 23 - דצמבר 1982
קרקע גיליון 19 - אוגוסט 1980
קרקע גיליון 16-17 - מאי 1979
קרקע גיליון 15 - אוגוסט 1978
קרקע גיליון 14 - דצמבר 1977
קרקע גיליון 13 - יולי 1977
קרקע גיליון 12 - דצמבר 1976
קרקע גיליון 11 - יולי 1976
קרקע גיליון 10 - דצמבר 1975
קרקע גיליון 9 - אפריל 1975
קרקע גיליון 8 - ספטמבר 1974
קרקע גיליון 3 - אוגוסט 1972
קרקע גיליון 1 - ספטמבר 1971