קרקע גיליון 60 - דצמבר 2005

"הרפורמה הקרקעית" - מונח ריק מתוכן או אמת? | עדי ניב
המשך...

קרקעות המדינה: משפט, צדק ומינהל תקין | אליקים רובינשטיין
המשך...

הפוליטיקה והמשפט של בג"צ הקרקעות: צדק חלוקתי או הליך צודק | אסף מידני
המשך...

הון, ממון, קרקע ושלטון: כך הופעים מלח לזהב | לוי מורב
המשך...

קרקעות בארץ ישראל שנרשמו על שם הנציב העליון הבריטי | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

ארץ בחאקי - שימושי הקרקע לצורכי ביטחון בישראל | עמירם אורן, רפי רגב
המשך...

איים מלאכותים מול חופי ישראל: חלום מתוק או חלום בלהות? | ד"ר יעקב ניר
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גיליון 60 - דצמבר 2005
קרקע - גיליון 60 - דצמבר 2005