ליצירת קשר ופניות ציבור


יצירת קשר ופניות ציבור במהלך חגי תשרי

במהלך חגי תשרי משרדי אגף פניות הציבור ומוקד פניות הציבור בקק"ל
יפעלו במתכונת מצומצמת ויינתן מענה לפניות במידת האפשר.

פניות למוקד פניות הציבור של קק"ל
שיועברו בטופס המקוון ייענו עם חזרתנו לעבודה לאחר חג הסוכות.

למשלוח טופס מקוון -
פנייה פרטית / מוסדית / הגשת תלונה:
http://www.kkl.org.il/about-us/forms/public-inquiries-form

למידע על אירועי סוכות ביערות ובפארקים

קק"ל מאחלת שנה טובה,
חתימה טובה
וחג שמח!