כתבי עת בנושאי יער, אקולוגיה ושטחים פתוחים
צילום: Shutterstock
קק"ל הוציאה לאור במרוצת השנים כתבי עת שונים בתחומי הייעור, האקולוגיה והשטחים הפתוחים. פרסומים אלה היוו, וחלקם ממשיכים לשמש, במה לפעילות ענפה המתנהלת במחקר ובמדע וכן במגזר הציבורי והעסקי ובקרב בעלי עניין אחרים.
 • יער - כתב עת לניהול יערות ושטחים פתוחים

  בכתב העת "יער" מתפרסמים מאמרים בתחומי מחקר מגוונים של העץ, היער, החורש הטבעי והשטחים הפתוחים.
  מידע נוסף
 • אקולוגיה וסביבה - כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה

  אקולוגיה וסביבה, כתב עת למדע ולמדיניות הסביבה, משמש אכסניה בין-תחומית לדיונים, למאמרים ולמחקרים העוסקים בסוגיות עכשוויות של סביבה וקיימות בישראל. כתב העת מספק במה מקצועית ובלתי תלויה לדיון ציבורי בין הקהילייה המדעית, קובעי מדיניות ואנשי ממשל, המגזר העסקי, ארגוני סביבה ובעלי עניין.
  מידע נוסף
 • עלון מידע ליערנים

  הפרסום "עלון מידע ליערנים" יצא בשנים 1995-1991, ביוזמת מנהל המחקר והפיתוח דאז עמרי בונה ובעריכתו. בסך הכול פורסמו עשרה עלונים. העלון היווה כלי תקשורתי להעברת מידע בנושאים יערניים שונים וביטוי לדעתם של היערנים בנושאים אלה ולעבודתם של חוקרים בתחום.
  מידע נוסף
 • יערון

  הביטאון "יערון" יצא לאור בין השנים 1979-1977, בסך הכול התפרסמו 14 גיליונות. כתבו בו יערנים ומנהלים באגף הייעור, חוקרי אילנות מהתחנה לחקר היער וחוקרים ואנשי ציבור נוספים. הוא שימש במה לביטוי עמדות שונות בנושאי הייעור הבוערים באותן שנים, ובעיקר הצורך להתמודד עם התנוונות יערות ותיקים והצורך לחדש אותם והצפיפות ביערות רבים.
  מידע נוסף
 • ליערן

  בישיבת הוועד של אגודת היער בישראל בחודש מאי 1950 הוחלט על הוצאת עלון מקצועי לייעור תחת השם ליערן. לאורך כל שנות פרסומו, עד שנות ה-80 של המאה הקודמת, שימש הביטאון חלון הראווה של הפעילות המדעית הענפה בתחום היערנות שנעשתה בארץ ושגריר של היערנות הישראלית והמחקר היערני הישראלי בחו"ל.
  מידע נוסף