החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ בקק"ל

החטיבה לגיוס משאבים וקשרי חוץ היא הזרוע הבינלאומית של קק"ל, האמונה על גיוס כספי תרומות בקרב הקהילות היהודיות וידידי ישראל בארץ ובעולם, על פיתוח קשרי חוץ ועל ייצוגה של קק"ל בזירה הגלובלית. משימות הליבה של החטיבה נגזרות ממטרות החברה, כפי שנקבעו בתזכיר ההתאגדות ההיסטורי של קק"ל.

תחומי עיסוקה ופעילותה של החטיבה

  1. גיוס תרומות בישראל ובעולם למען פעילות קק"ל כאמצעי לחיבור העם היהודי אל ארצו.
  2. גיוס צוואות שבעליהן בחרו להקדיש לטובת פעילות קק"ל ושמירת הקשר עם המצווים.
  3. שימור וחיזוק הקשר עם הקהילות היהודיות ועם לשכות קק"ל בתפוצות.
  4. פיתוח דור העתיד של תורמי קק"ל.
  5. שימור הקשר והוקרת תורמים (שילוט, טקסים, רישום בספרי הכבוד, ביקורי תורמים ומשלחות בישראל).
  6. פיתוח קשרי חוץ ויחסים בינלאומיים של קק"ל בעולם.

גיוס כספי תרומות למען פעילות קק"ל

משימתה הראשונה והעיקרית של החטיבה לגיוס משאבים היא גיוס סיוע לפעילות קק"ל מידידיה בישראל וברחבי העולם.

היחידות הייעודיות בחטיבה אוספות מידע אודות מגוון הפרויקטים שחטיבות המשימה של קק''ל מתכננות לבצע, כגון פיתוח תשתיות ייעור ומים בתחום אחריותה של מינהלת פיתוח קרקע (מפ''ק) בקק"ל, חיזוק הזהות היהודית בתחום אחריותה של החטיבה לחינוך ולקהילה בקק"ל, קידום המחקרים של המדען הראשי של קק"ל, גאולת קרקעות ופרויקטים רבים נוספים.

מידע זה מעובד לתיקי התרמה, אשר המידע המרוכז בהם מועבר ללשכות קק"ל בתפוצות ולידידי קק"ל בכל רחבי העולם שעשויים לגלות עניין בסיוע להקמתם. לאחר קבלת התרומה, החטיבה דואגת להעברת דיווחים שוטפים לתורמים אודות התקדמות הפרויקטים המוקמים בזכותם בארץ, עורכת טקסי חנוכה והוקרה, מקימה שילוט הנצחה הולם ומארגנת ביקורים ומשלחות להתרשמות בלתי אמצעית של התורמים מעשייתם באמצעות קק"ל.

שימור הקשר עם לשכות קק"ל ועם הארגוניים היהודיים בעולם

החטיבה פועלת כיום ביותר מ-55 מדינות בעולם באמצעות 30 לשכות קק''ל (אגודות ידידים עצמאיות בחו''ל), שנמצאות בקשר ישיר ומתמיד עם הנציגים הרלוונטיים במטה החטיבה בירושלים ועם שליחי קק"ל בארצות השונות.

כמו כן, לצורך שימור הקשר החטיבה מקיימת כנסים תקופתיים של ראשי הלשכות בארץ ובחו''ל, עורכת אירועים מקוונים, מארגנת ביקורים ומשלחות של גורמי המטה מישראל במוקדי הפעילות בעולם ועוד.

פיתוח קשרי חוץ, ייצוג קק"ל בזירה הבינלאומית וגיוס מענקים לפעילותה

החטיבה מתכללת את ייצוג הישגי קק"ל בכנסים ובאירועים הבינלאומיים בחו''ל, מקיימת קשרים עם גורמי ממשל ודיפלומטיה מכל רחבי העולם, יוזמת ומפיקה אירועים בשיתוף המוסדות הבינלאומיים כמו האו''ם והאיחוד האירופי.

לאחרונה החלה החטיבה לראשונה במהלך גיוס מענקים כספיים לפעילות קק"ל באיחוד האירופי ובקרב קרנות פילנתרופיות בינלאומיות.

ניהול מיזמים משותפים עם ארגונים יהודיים מישראל ומהעולם לחיזוק פעילות הליבה של קק"ל

במסגרת חיזוק פעולות ההתיישבות של קק"ל מנהלת החטיבה מיזמים משותפים עם ארגוני העלייה המרכזיים בעולם: "נפש בנפש" לעידוד העולים מצפון אמריקה ו"קליטת קהילות ישראל" לעליה וקליטת העולים מצרפת. בזכות פעילות זאת, עולות ומתיישבות ביישובי הנגב, הגליל וירושלים מאות משפחות עולים מארה''ב, קנדה, אנגליה, צרפת ועוד. כמו כן, מפעילה החטיבה מיזמים משותפים נוספים אשר תומכים בחיילים בודדים כדוגמת "אח גדול" ו-"חמסה".