מי אנחנו

 

צילומי אדמה, מים ויער לציון שלושת תחומי פעילות קק''ל.  צילום: ארכיון צילומי קק''ל


תחומי הפעילות והעשייה העיקריים של קרן קימת לישראל (קק"ל) הם: ייעור וסביבה, מים ושיקום נחלים, התיישבות ופריצת דרכים, חינוך ונוער, תיירות ופעילות ביערות ובפארקים, מחקר ופיתוח.  בהיותה הארגון האמון עליהם מטפחת קק"ל את רווחתם של תושבי ישראל והמבקרים בה בגווני הירוק, הכחול והחום. 

תעודת זהות

קק"ל נוסדה בשנת 1901 ומאז היא משמשת כזרוע הביצועית של הציונות. בשמו של העם היהודי רכשה קק"ל כ-2.6 מיליון דונם קרקע, הכשירה קרקעות לחקלאות, העלתה יישובים על הקרקע והניחה את היסודות לכינונה של מדינת ישראל. קק"ל פועלת לפיתוח בר-קיימא של הארץ, אקולוגי וחברתי, ולשימור משאבי הסביבה של המדינה למען הדורות הבאים.

כתב האמנה

בשנת 1961 נחתמה בין מדינת ישראל לבין קרן קימת לישראל אמנה המסדירה את תחומי אחריותה ופעילותה של קק"ל.  

חוק קק"ל ותזכיר ותקנון החברה

החוק משנת תשי"ד – 1953, הסדיר את המעבר מחברה שהוקמה בגולה למעמד של חברה בישראל לאחר הקמת המדינה.
התזכיר והתקנון מסדירים את מטרות החברה ואופן פעולתה.

הנהלת הארגון

מאז היווסדה של קק"ל ב-1901, הנהלתה מורכבת מפסיפס אנושי ומקצועי מרשים. מכהונתו של יונה קרמניצקי, תעשיין מווינה כיו"ר הראשון , דרך כהונת שלושה יושבי ראש במהלך מלחמה"ע השנייה – ברל כצנלסון איש תנועת העבודה הציונית, הרב מאיר בר אילן ממנהיגיה של תנועת "המזרחי" ואברהם גרנות, ומובילי המפעל הציוני עד היו"ר הנוכחי  אברהם דובדבני.

ארכיוני קק"ל

בקק"ל מסורת של שמירת מסמכים, תעודות וצילומים. עיון בהם חושף שנים ארוכות של עשייה רצופה, המשתלבת בזיכרון ההיסטורי של מדינת ישראל.

המדען הראשי

המדען הראשי בקק"ל הוא הסמכות המדעית העליונה בכל ההיבטים המדעיים והמקצועיים שבהם עוסק הארגון, ואחראי להתוויית תכנון הפעילות המדעית, קביעת כיווניה וחיזוק הבסיס המקצועי שעליו מושתתת פעילות קרן קימת לישראל.