מי אנחנו?

צילום: Shutterstock
תחומי הפעילות והעשייה העיקריים של קרן קימת לישראל (קק"ל) הם: ייעור וסביבה, מים ושיקום נחלים, התיישבות ופריצת דרכים, חינוך ונוער, תיירות ופעילות ביערות ובפארקים, מחקר ופיתוח. בהיותה הארגון האמון עליהם מטפחת קק"ל את רווחתם של תושבי ישראל והמבקרים בה בגווני הירוק, הכחול והחום.
 • הנהלת הארגון

  מאז היווסדה של קק"ל ב-1901, הנהלתה מורכבת מפסיפס אנושי ומקצועי מרשים. מכהונתו של יונה קרמניצקי, תעשיין מווינה כיו"ר הראשון , דרך כהונת שלושה יושבי ראש במהלך מלחמה"ע השנייה – ברל כצנלסון איש תנועת העבודה הציונית, הרב מאיר בר אילן ממנהיגיה של תנועת "המזרחי" ואברהם גרנות, ומובילי המפעל הציוני עד היו"ר הנוכחי אברהם דובדבני.

  המשך
 • שקיפות בקק"ל

  במדור זה מתפרסמים פרוטוקולים של דירקטוריון קק"ל וועדות הדירקטוריון, פרוטוקולים ישיבות ועדת ההנהלה, תקציב קק"ל והדו"חות הכספיים של הארגון, והסכמי ניגוד עניינים.

  המשך
 • תעודת זהות

  קק"ל נוסדה בשנת 1901 ומאז היא משמשת כזרוע הביצועית של הציונות. בשמו של העם היהודי רכשה קק"ל כ-2.6 מיליון דונם קרקע, הכשירה קרקעות לחקלאות, העלתה יישובים על הקרקע והניחה את היסודות לכינונה של מדינת ישראל. קק"ל פועלת לפיתוח בר-קיימא של הארץ, אקולוגי וחברתי, ולשימור משאבי הסביבה של המדינה למען הדורות הבאים.

  המשך
 • ההיסטוריה של קק"ל לפי עשורים

  בקונגרס הציוני החמישי שנתכנס בבאזל, שווייץ, בדצמבר 1901 נתקבלה החלטה על ייסוד קרן קימת לישראל. בעשור הראשון לקיומה מתבסס מעמדה של קק"ל כארגון שמטרתו רכישת קרקעות בארץ ישראל בשם העם היהודי ולמענו.
  המשך
 • כתב האמנה

  בשנת 1961 נחתמה בין מדינת ישראל לבין קרן קימת לישראל אמנה המסדירה את תחומי אחריותה ופעילותה של קק"ל.

  המשך
 • חוק קק"ל, תזכיר ותקנון החברה

  החוק משנת תשי"ד – 1953, הסדיר את המעבר מחברה שהוקמה בגולה למעמד של חברה בישראל לאחר הקמת המדינה. התזכיר והתקנון מסדירים את מטרות החברה ואופן פעולתה.

  המשך
 • ארכיוני קק"ל

  בקק"ל מסורת של שמירת מסמכים, תעודות וצילומים. עיון בהם חושף שנים ארוכות של עשייה רצופה, המשתלבת בזיכרון ההיסטורי של מדינת ישראל.

  המשך
 • הקופסה הכחולה

  הקופסה הכחולה מלווה את התנועה הציונית מראשיתה. פרופסור צבי הרמן שפירא, אשר רעיונותיו והצעותיו תרמו ליסודה של קרן קימת לישראל בקונגרס הציוני החמישי בבאזל ב-י"ט בטבת תרס"ב (29 בדצמבר 1901), הציג כבר ב-1884 קופסת פח שכונתה ביידיש "פושקע" וקרא לחבריו באסיפה של "פועלי ציון" לשלשל לתוכה מטבעות לשם גאולת אדמות ארץ ישראל וסיוע להתיישבות יהודית בה.
  המשך
 • ספרי הכבוד

  בלשכה הראשית של קק"ל אשר בבניין המוסדות הלאומיים בירושלים מוצגים ספרים ענקיים, שכל הצופה בהם נדהם: כל ספר שוקל כשלושים ק"ג, וכרוך בכריכה עבה, מעוטרת ביצירות אמנות מעשה חושב.
  המשך
 • בולי קק"ל

  מפעל הבולים של קק"ל החל מיד עם הקמת הקרן בשנת 1901 ונמשך עד היום. בולי קק"ל זכו במרוצת השנים למקום סמלי חינוכי והם מופיעים על תעודות גמר ועל מסמכים שונים, כשהם מהווים אמצעי חינוכי והסברתי, מקור ללמידה, להנאה ולתחביב לאספנים רבים בארץ ובעולם.
  המשך