דיווח על התקשרויות בפטור

דיווח על התקשרויות בהליך הצעות מחיר בפטור לפי ס' 15 (א') (1) לנוהל התקשרויות של קק"ל לפי שנים

דיווח על התקשרויות בפטור לפי שנים

דיווח על התקשרויות בפטור – הימנותא