דיווח על התקשרויות בפטור לפי שנים

דיווח על התקשרויות בפטור בשנת 2024

דיווח על התקשרויות בפטור בשנת 2023

דיווח על התקשרויות בפטור בשנת 2022

דיווח על התקשרויות בפטור בשנת 2021