דיווח על התקשרויות בהליך הצעות מחיר בפטור לפי ס' 15 (א') (1) לנוהל התקשרויות של קק"ל

דיווח על התקשרויות בהליך הצעות בשנת 2023

דיווח על התקשרויות בהליך הצעות בשנת 2022

דיווח על התקשרויות בהליך הצעות בשנת 2021