דיווח על התקשרויות בהליך הצעות מחיר בפטור לפי ס' 15 (א') (1) לנוהל התקשרויות של קק"ל

דיווח על התקשרויות בהליך הצעות בשנת 2021