קרקע גיליון 9 - אפריל 1975

תוכן העניינים

הקצאה אופטימלית של קרקע באיזור עירוני מתפתח / דניאל שפר
המשך...

המדיניות הקרקעית של הרשות המקומית / אלכסנדר כהן
המשך...

קידום התעשייה במושבים - צרכים ואפשרויות / גרשון אבני
המשך...

המיסוי החדש על מקרקעין / אהוד המאירי
המשך...

המדיניות הקרקעית בישראל - בעיות ואתגרים / שאול זרחי
המשך...

מחקר על התפתחות מחירי הקרקע למן קום המדינה
המשך...

השפעת תנאי הדיור על התא המשפחתי
המשך...

מגבלותיהם של מודלים לצורך תכנון אורבני
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 9 - אפריל 1975
קרקע גיליון 9 - אפריל 1975