קרקע גיליון 52 - אוגוסט-ספטמבר 2001

תוכן העניינים:

כנס ירושלים הארצי הראשון למדיניות קרקעית לאומית

מושב ראשון

פתיחת הכינוס וברכת ראש הממשלה
המשך...

עיצוב מדיניות קרקעית ממלכתית חדשה - הגדרת "יש מאין" | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

הפיצוי לוויתור על נחלה יהיה בקרקע, כי קרקע נשמרת לעולם וכסף עתיד להתבזבז | עו"ד שלמה בן אליהו
המשך...

הבעיה הממשלתית בתחום המדיניות הקרקעית - חוסר עקביות וחוסר נחישות | אביגדור ליברמן
המשך...

מקרקעי ישראל - מבט משפטי: תחייה לדורות או בכייה לדורות | אליקים רובינשטיין
המשך...

הקשר של העם היהודי לאדמת הארץ - גורם מהותי בקיום ישראל כמדינה יהודית וציונית | יחיאל לקט
המשך...

בעלות על קרקע ומדיניות תכנון פיזי בבריטניה - והרלבנטיות שלה לגבי ישראל | פרופ' אנתוני טרביס
המשך...

ההפרטה הזוחלת בתחום החכירה טובה למשק, אבל לא צריך להמשיך אותה | פרופ' רחל אלתרמן
המשך...

סיכום המושב הראשון: הנושאים העיקריים הדורשים טיפול וקביעת מדיניות - כל אחד עולם ומלואו | פרופ' רות קרק
המשך...

מושב שני

דברי פתיחה | פרופ' חנוך לביא
המשך...

אם ישראל חפצת חיים, עליה לגבש נורמות שלטון, ערכים ומנהיגות | פרופ' אבישי ברוורמן
המשך...

דגל הרווחה, סגירת הפערים החברתיים ושוויון הזדמנויות, חייב להיות מונף באותה חשיבות כמו דגל הביטחון | הרב אלי ישי
המשך...

התעשייה מצויה באחת משעותיה הקשות; אפשר אפילו לומר שהיא במשבר מתמשך | יורם בליזובסקי
המשך...

סיכום המושב השני: המדיניות הקרקעית המרחבית יצרה בישראל מבנה חברתי בעל דפוסים של אי-שוויון | פרופ' אורן יפתחאל
המשך...

מושב שלישי

דברי פתיחה | עדי ניב, גדעון ביגר
המשך...

אחרי עשרות שנים של היאחזות בקרקע, החקלאים לא מוכנים להיות במעמד של 'הכושי עשה את שלו, הכושי יכול ללכת' | שלום שמחון
המשך...

"מידת השמים שלראשינו היא כמידת הקרקע שמתחת לרגלינו" | שלמה גרבץ
המשך...

המדינה כבר לא דואגת לזכויות של המתיישבים החלוצים שהלכו לפני המחנה | אבשלום וילן
המשך...

הסכם שלום: אפוקליפסה קרקעית עכשיו | ארנון סופר
המשך...

סיכום המושב השלישי
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...