קרקע גיליון 33 - מאי 1991

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

מגמות דמוגרפיות של יהודי התפוצות בראשית שנות ה-90 / פרופ' סרג'יו דלה פרגולה
המשך...

קדושת הקרקע החקלאית לנוכח העליה מברה"מ / פרופ' אלישע אפרת
המשך...

מחיר קרקע - ומדיניות קליטת העלייה  / זאב כהן
המשך...

האמנם קיים מחסור בקרקע לקליטת העלייה? / דניאל מורגנשטרן
המשך...

עמדה בנושא תכנון פיסי במחוז תל אביב לצורך קליטת עלייה / אדר' דן ארז
המשך...

אטלס עתודות הקרקע בישראל / פרופ' אלישע אפרת
המשך...

צמצום צריכת הקרקע בתוכניות "בנה ביתך"
המשך...

חלוקה חדשה של מתחם "טליתא קומי" / חירם דנין
המשך...

קרקע לא מפותחת במרכזי ערים  / אירית צ'רניאבסקי
המשך...

"מי יבנה, יבנה לי בית בתל אביב?" / מיכה טלמון
המשך...

נומוגרף לחישוב קיבולת האכלוס של שטחים המיועדים למגורים
המשך...

חכירה - המפתח לחברה הפוסט קומוניסטית - ועתה הסינטזה
המשך...

דמי שכירות בבתי עסק "מוגנים"
המשך...

משדה המחקר
המשך...

פעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 33 - מאי 1991