קרקע גיליון 27-28 - אוקטובר 1986

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

מדיניות קרקעית בישראל והחסר בה / פרופ' דניאל ליצ'פילד
המשך...

שמאות ככלי עזר למדיניות קרקעית / עוזי קמר
המשך...

פיצויים על נזקי תכנון / ארכ' מירי ויטק, פרופ' רחל אלתרמן
המשך...

על דמי חכירה של קיבוצים בעבור שטחי תעשייה ונופש
המשך...

מושגים בהחזקת קרקע עירונית / וויליאם א' דה בלה
המשך...

מדיניות קרקע עירונית - בעיות והזדמנויות
המשך...

דרכי הכנת תוכניות מתאר מקומיות ואזוריות / אליעזר ברוצקוס
המשך...

לוח חובות וזכויות של חוכר קרקע לאומית למגורים
המשך...

מחירי מקרקעין ודמי שכירות - מדדים, עלויות ושער יציג לדולר
המשך...

רישום שיכונים ציבוריים
המשך...

מחירי קרקע לתעשייה בהתיישבות
המשך...

מחירי קרקע לתעשייה באזורי פיתוח
המשך...

פסקי דין בענייני קרקע
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

הסמינר למדיניות קרקעית
המשך...

הקונגרס הבינלאומי למדיניות קרקע
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 27-28 - אוקטובר 1986
קרקע גיליון 27-28 - אוקטובר 1986