קרקע גיליון 54 - מאי 2002

דרושה: הגדרה מעודכנת של "דרך המלך" הקרקעית | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

הקרקע שייכת לחקלאים; אין דרך אחרת | גדעון גלעדי
המשך...

הקיבוצים - ליבת המרחב החוץ-עירוני | דובי הלמן
המשך...

סימפוזיון: המאבק על החלוקה השוויונית של משאבי האומה
ההסתבכות הגדולה | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

האם "אנו באנו ארצה" רק כדי להפריח את השממה או גם ליצור עם יהודי חדש | גדעון ביגר
המשך...

ההשלכות הסביבתיות החמורות של הכרסום בשטחים החקלאיים והפתוחים | פרופ' אליהו שטרן
המשך...

עתירת "הקשת הדמוקרטית המזרחית" לבג"ץ בפרשת עיגון הזכויות בקרקע איננה רק כנגד ההטבות, אלא יש בה גם כיוון של צדק חברתי | חיים זנדברג
המשך...

תקצירי מחקרים בנושאי מדיניות קרקעית ותכנונית ושימושי קרקע שנערכו במכון בשנים 2001-2000

"הסדר הזכויות במקרקעין בארץ ישראל ובמדינת ישראל" | ד"ר חיים זנדברג
המשך...

חשיבות הבעלות הציבורית על הקרקע | ד"ר אליהו בורוכוב ופרופ' אליהו ורצברגר
המשך...

שיווק מקרקעי ישראל באמצעות מכרזים - ניתוח כלכלי-סטטיסטי (מחקר בתהליך) | ד"ר ישראל פינקלשטיין, פרופ' יעקב צור ותניב רופא
המשך...

הבדווים בישראל - חברה בתמורות; מקורות הקונפליקט הקרקעי בין בדויי הנגב למדינה | ד"ר יוסף (יוסקה) בן דוד
המשך...

שימושי קרקע בלתי חקלאיים בהתיישבות | דניאל מורגנשטרן וד"ר מיכאל סופר
המשך...

היבטים חברתיים של מיקום מתקנים ציבוריים בלתי רצויים | חגית יהל, פרופ' אבינועם מאיר, פרופ' יהודה גרדוס
המשך...

פיתוח אתרי תיירות ביערות קק"ל: הבעייתיות של שיתוף פעולה בין גוף ציבורי ליזמים פרטיים | ליאורה בן יהודה
המשך...

ניהול ותכנון תיירות ונופש ביערות קק"ל | פרופ' נורית קליאוט, אביטל דוידמן קורמן
המשך...

עלייתה, שקיעתה והתחדשותה של התיירות בערי הקיט הישראליות לחוף הים התיכון | ד"ר נעם שובל, ד"ר קובי כהן-הטב
המשך...

הערך הכלכלי של שטחים פתוחים: חופים, פארקים מחוץ לעיר ופארקים עירוניים | ד"ר עליזה פליישר, פרופ' יעקב צור, טל בר-אוריון
המשך...

הקמת מרכזים מסחריים במרחב הכפרי | גלעד ארמא
המשך...

בחינה השוואתית של משטרי מקרקעין לאומיים (מחקר מתוכנן) | פרופ' גדעון ביגר, ד"ר אמנון קרטין
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גיליון 54 - מאי 2002
קרקע - גיליון 54 - מאי 2002