קרקע גיליון 34 - פברואר 1992

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

התייקרות הקרקעות והשתקפותה במדד המחירים לצרכן / פרופ' דוד פינס
המשך...

האם ההחלטה בדבר הגדלת היצע הקרקעות במחיר מוזל (מסובסד) תביא לגידול בהיצע הדירות ולהפחתה במחיריהן 
המשך...

מדיניות הטיפול בקרקע של מינהל מקרקעי ישראל והשתקפותה במחירי הקרקע  למגורים במגזר העירוני / יהודה זיו
המשך...

עתודות קרקע לפיתוח תעשייתי בישראל / פרופ' אלישע אפרת
המשך...

המצפים בגליל - עשור להקמתם / פרופ' ארנון סופר
המשך...

העיר בשנות ה-2000 -  דגם תכנוני חדש / רוג'ר ל. קמפ, ג'ונתן קמפ
המשך...

הנגב המזרחי - מצאי הקרקעות כפוטנציאל לפיתוח האיזור / אליהו בבאי
המשך...

תכנון מס בעסקאות מקרקעין / עדי צביקל
המשך...

בעיות ביישום המודל "קוטב גידול"/מרכז גידול" לפיתוח אזורי במדינות מתפתחות - מחקר מייצג במדינת בנדל בניגריה 
המשך...

קוטב גידול / מרכז גידול - הערות על המושגים
המשך...

מגרש הנחלה - החלום ושברו / עו"ד שמואל שמיר
המשך...

הכנת האזורים הכפריים לרישום בספרי המקרקעין / סטפן ביכלר
המשך...

הכנת מפות לצרכי רישום ורישום זכויות בלשכת מרשם המקרקעין
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 34 - פברואר 1992
קרקע גיליון 34 - פברואר 1992