קרקע גיליון 36 - יוני 1993

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

קליטת עלייה, תפרוסת אוכלוסיה ותעסוקה בתפיסה תכנונית חדישה/ אלישע אפרת
המשך...

מקומה ומטרתה של תמ"א 31 - תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ולפיתוח ולקליטת עלייה / דינה רצ'בסקי
המשך...

הבנייה בשנתיים האחרונות והשלכותיה על המדיניות הקרקעית / אליהו בורוכוב
המשך...

הרחבת שימושים בקרקע והשלכותיה התכנוניות / דן רז
המשך...

ניצני עיצוב רשויות, ומדיניות הקרקע הממלכתית במדינת ישראל, חלק א'/ רות קרק
המשך...

קרקע הלאום - מערך "מקודש" לערך "משומש" / יוסי בן ארצי
המשך...

ואדי אל קבאני / לאה דוכן-לנדוי
המשך...

רמות - דיוקנה של שכונה חדשה בירושלים / אהרון יפה
המשך...

קרקע ומקרקעין בישראל - תרחיש לקראת שנות ה-2000 - זוית אישית / ירמיהו אלוני
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 36 - יוני 1993
קרקע גיליון 36 - יוני 1993