קרקע גיליון 38 - ספטמבר 1994

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

השמירה על קרקע חקלאית בהחלטות מועצת מקרקעי ישראל / גדעון ויתקון
המשך...

החלטות מס' 533 / 611 של מועצת מקרקעי ישראל / זאב כהן
המשך...

גאולה מהקרקע / יורם נמרוד
המשך...

כביש חוצה ישראל במבחן הקרקע/ אלישע אפרת
המשך...

תמ"א 31 - תוכנית מתאר ארצית לבנייה, פיתוח וקליטת עלייה - תהליך המעקב/ דינה רצ'בסקי
המשך...

התיירות בזירת התחרות על שימושי הקרקע  / ישראל קורץ
המשך...

מטרופולין תל אביב, הספירה לאחור / דן רז
המשך...

המרכז לרישום עירוני במינהל מקרקעי ישראל / מרדכי תנורי
המשך...

סיפורן של קרקעות שכונת ברנר / לאה דוכן-לנדוי
המשך...

קהילת ציון אמריקאית: מדיניות פעילותה בארץ ישראל / יוסף גלס
המשך...

ולק"ח מסחרי נוסח אמריקה / יעקב לקס
המשך...

תגובה למדיניות דמי החכירה של מינהל מקרקעי ישראל / יהודה זיו
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

נספח: החלטת ממשלה מס'  3776 מיום 14 לאוגוסט 1994 - שינוי ייעוד של קרקע חקלאית
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 38 - ספטמבר 1994