קרקע גיליון 23 - דצמבר 1982

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

מרכיב הקרקע במחירי הדירות / פרופ' דוד פינס
המשך...

חלוקת קרקעות בהתיישבות בארצות מתפתחות / פרופ' יעקב מעוז
המשך...

הקרקע והפיתוח כמרכיב במחיר הדירה / גלעד יצחקי
המשך...

תכנון איזורי - הכפר והעיר / זאב ברקאי
המשך...

קביעת קריטריונים קרקעיים / ליאור גולדנברג, אבירם עמיאל
המשך...

הפקעת קרקע לצרכי ציבור / אמנון פרנקל, ד"ר רחל אלתרמן
המשך...

קוים למדיניות קרקעית במגזר העירוני / מיכה טלמון
המשך...

מחירי מקרקעין באיזורים שונים / דן מרגליות
המשך...

מחירי קרקע לתעשייה באזורי פיתוח
המשך...

בשדה המחקר
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

חוק ומשפט
המשך...

תקצירים באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 23 - דצמבר 1982