קרקע גיליון 16-17 - מאי 1979

תוכן עניינים

בעיות של מערכות מידע למקרקעין  ולשימושי קרקע / פרופ' אריה שחר
המשך...

מעקב ומיפוי שינויים בתנאי השימוש של קרקע חקלאית / ד"ר אליהו שטרן
המשך...

ההתפשטות העירונית של תל אביב לשטח הכפרי / דב גביש, מיכאל סוניס
המשך...

משטר הקרקעות בהתיישבות ומדיניות החכירה / זאב צור
המשך...

המדיניות הקרקעית ועקרונותיה / זאב ברקאי
המשך...

דרכים להגדלת שטחי החקלאות / מיכה טלמון
המשך...

בעיות הדיור הצפויות בשנת 2000
המשך...

על מדף הספרים: ישראל לקראת שנת 2000
המשך...

שיווי משקל בין שימושי קרקע
המשך...

מדיניות הקרקע ומאפיינים עיקריים שלה / ג'ון ראטקליף
המשך...

מדע הקרקע בישראל בעבר ובהווה / פרופ' דן ילון
המשך...

סמכויותיה של מועצת מקרקעי ישראל
המשך...

סיכומים בבעיית עתודות קרקע
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 16-17 - מאי 1979
קרקע גיליון 16-17 - מאי 1979