קרקע גיליון 10 - דצמבר 1975

תוכן עניינים

הקרקע הציבורית ומעמדה בשוק המקרקעין / דוד פינס
המשך...

לשיפור דרכי האכלוס והעיור בארץ / יואל דן ועזרה זוהר
המשך...

הפרובלמטיקה של מחירי הקרקע בעולם ובישראל / א. פוזננסקי
המשך...

קרקע ומדיניות קרקעית בישראל / אירית צ'רניאבסקי
המשך...

עתודות הקרקע לצרכי הבנייה / אברהם כהנוב
המשך...

האמנם קיים מחסור בעתודות של קרקע לבנייה בישראל?  / ציון השמשוני
המשך...

ההסדר החדש לגבי מחיר הקרקע בשיכונים הציבוריים / ישראל קורץ
המשך...

מרכיב הקרקע במחירי דירות
המשך...

הדינמיקה של הגירת אוכלוסיה לעיירות חדשות
המשך...

תוכן העניינים לחוברות קרקע 1-10
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 10 - דצמבר 1975
קרקע גיליון 10 - דצמבר 1975