קרקע גיליון 42 - אוקטובר 1996

תוכן העניינים:

דבר המערכת
המשך...

קרן קיימת לישראל ומינהל מקרקעי ישראל | גדעון ויתקון
המשך...

העיר כיצירת אנוש מול הקרקע כיצירת הטבע | אלישע אפרת
המשך...

גבול ישראל-סוריה - מדוע לא הוסר? | ארנון סופר, טל יער-וייזל
המשך...

בעלות ציבורית על קרקע בארצות הברית | אליהו בורוכוב
המשך...

המושב בישראל - תמורות באידיאולוגיה ובשימושי הקרקע בשנים האחרונות | אלון גלבמן
המשך...

אדמות הבדויים בצפון - מאבק שלא היה צריך לקרות - חלק ב' | אמנון ברקאי, יוסף בן דוד
המשך...

מדדים לבחינת מדיניות תכנון ובנייה למגורים | זאב כהן
המשך...

היטל השבחה בגין תוספת זכויות במסגרת חוזי חכירה חקלאיים | עדי צביקל
המשך...

קרקע לאורך תוואי כביש חוצה ישראל | נחום איצקוביץ, משה ברנע
המשך...

תגובת "חברת כביש חוצה ישראל" | אריה שבתאי
המשך...

הסולטן הממלוכי ביברס ומשטר המקרקעין בסוריה | יהושע פרנקל
המשך...

הימשיכו מי השילוח ללכת לאט? | שמואל שמיר
המשך...

פעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

 
קרקע גיליון 42, אוקטובר 1996