קרקע גיליון 3 - אוגוסט 1972

תוכן העניינים
 
פתח דבר / שמעון בן שמש
המשך...
 
יוקר הקרקע לדירות הוא תוצאה משיטת מיסוי בלתי יעילה / סימפוזיון
המשך...
 
מדיניות קרקע / בנימין קנדלר
המשך...
 
האם מס על קרקע עירונית פנויה יוזיל את מחירי הדירות? זאב אייזנברג
המשך...
 
קווי יסוד על תכנון פיסי בהולנד
המשך...
 
שיטת הערכת מחירי קרקע ופרסומם בדנמרק
המשך...
 
דין וחשבון מסמינר האו"ם על מדיניות קרקע עירונית
המשך...
 
מגמות והתפתחות במחירי קרקע / גרייס מילגרום
המשך...
 
דלהי: ביקורת על תכנית עיור
המשך...
 
תוכנית עיור ופיתוח אזורי / לויד רודווין
המשך...
 
ערים חדשות בהודו / וד. פרקש
המשך...
 
קרקע עירונית פנויה בעיר אמריקאית
המשך...
 
תכנון ערים כפעולה פוליטית / רנה מגנן
 
למען מדיניות עולמית של הסביבה
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע גיליון 3 - אוגוסט 1972
קרקע גיליון 3 - אוגוסט 1972