קרקע גיליון 61 - יוני 2006

מבקשים את נפשה של קק"ל | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

קרקע הלאום - אידיאולוגיה מול הצורך בגמישות לטובת צורכי העם | יחיאל לקט
המשך...

הרפורמה שלא הייתה | ח"כ אופיר פינס
המשך...

ענף הנדל"ן זקוק לזמינות קרקע, לצמצום חוסר הוודאות, לפישוט ההליכים | קובי הבר
המשך...

המהפכה הגדולה: הקניית הבעלות בחלקת המגורים | יעקב אפרתי
המשך...

המלצות "ועדת גדיש" - הנושאים החשובים לא חדשים ואינם מחדשים | פרופ' ערן פייטלסון
המשך...

ההתעלמות מנושא פיתוח הכפר - גישה בדלנית ואנכרוניסטית | עו"ד גדעון ויתקון
המשך...

הממשלה אימצה באורח שרירותי וללא דיון ציבורי את החלופה ש"ועדת גדיש" לא המליצה עליה | עו"ד מאיר אלפייה
המשך...

פינוי גוש קטיף הזרים דם חדש לרבים מיישובי ישראל שהיו בדעיכה דמוגרפית וכלכלית | יונתן בשיא
המשך...

רק התנתקות נוספת תוכל לשמור על קיומה היהודי-ציוני של ישראל | פרופ' ארנון סופר
המשך...

יד חנה/חומש - דגם התיישבותי חדש שהוקם בעקבות צעד מנהיגותי נבון | נחום איצקוביץ
המשך...

שאלת המיליארדים: כמה עלתה ההתנתקות מרצועת עזה וכמה כסף קיבלו המפונים? | מוטי בסוק
המשך...

האנומליות בקווי ההפרדה בין תחומי ירדן וישראל בגדה המערבית | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גיליון 61 - יוני 2006

קרקע - גיליון 61 - יוני 2006
קרקע - גיליון 61 - יוני 2006 קרקע - גיליון 61 - יוני 2006