קרקע גיליון 43 - ספטמבר 1997

תוכן העניינים:

לזכרו של אלכסנדר פוזננסקי
המשך...

דבר המערכת
המשך...

"רפורמה במדיניות מקרקעי ישראל" - האומנם? | אורי פינקרפלד
המשך...

דו"ח הוועדה לרפורמה במדיניות מקרקעי ישראל (ועדת רונן) | זאב כהן
המשך...

הערות על המדיניות הקרקעית | אליהו בורוכוב
המשך...

מדיניות קרקע למגורים | חיים פיאלקוף
המשך...

תכנונה ופיתוחה של העיר מודיעין | יהונתן גולני
המשך...

אבות ובנים בתכנון הפיסי של ישראל | אלישע אפרת
המשך...

סוגיות בתכנון לאומי | דינה רצ'בסקי
המשך...

מצב הבדווים בישראל | אליהו בבאי
המשך...
"תיירות בתעשייה" - תפקודים ושימושי קרקע תיירותיים במפעלי תעשייה בישראל | אלון גלבמן, אביטל צעירי
המשך...

על ספרו של גדעון ויתקון - "הזכויות בקרקע חקלאית" | פליאה אלבק
המשך...

מדינת ישראל "יורדת לכביש" (מס' 6)? | שחר שפירא
המשך...

בתי שמעון הצדיק, נחלת שמעון ונחלת יצחק | שמואל שמיר
המשך...

פעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...
קרקע, גיליון 43