קרקע גיליון 76 - אוקטובר 2017

חוברת נושא:ממטרד למשאב - ניהול והשבת מי נגר עירוני בעיר רגישת מים


תוכן העניינים
המשך...

פתח דבר - מה זה יצירת ערים רגישות מים בישראל
המשך...

החוקרים
המשך...

שער 1 - מחזור המים העירוני
המשך...

שער 2 - תכנון ועיצוב עירוני רגיש מים
המשך...

שער 3 - טכנולוגיות רגישות מים
המשך...

שער 4 - ערוצי יישום
המשך...

גופים מסייעים
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

שער גיליון 76 של כתב העת "קרקע"