קרקע גיליון 11 - יולי 1976

תוכן עניינים

היבטים משפטיים של בתים משותפים / י. ויסמן
המשך...

תפקיד המשפט בפתרון בעיות אורבניות / מ. דניס גולדמן
המשך...

למשמעויותיו של חוק התכנון והבניה בישראל / דן מרגליות
המשך...

שימוש רב תכליתי לשטחי ההר הים תיכוניים / זאב נאוה
המשך...

מדיניות הקרקע הלאומית / זאב צור
המשך...

זכויות במקרקעין מוחכרים ושומתם / מ. אלמן
המשך...

מכסות קרקע לענפי השירותים בערים קטנות ובינוניות בישראל
המשך...

תמורות בתפרוסת הגיאוגרפית של התעשייה הישראלית
המשך...

בעיית הקרקע העירונית באנגליה
המשך...

מסי קרקעות עירוניים ומדיניות הקרקע / אורביל פ. גריימס
המשך...

מסחר ושירותים ב-21 יישובי פיתוח
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 11 - יולי 1976