קרקע גיליון 1 - ספטמבר 1971

תוכן העניינים
 
בעיית הרישום של המקרקעין / א.להמן
המשך...
 
הניתן להמחיש את רישום הזכויות במקרקעין? ד"ר יעקב בך
המשך...
 
בנק הנתונים - כמכשיר לניהול משק הקרקע / א.פוזננסקי
המשך...

התפתחות מחירי הקרקע בישראל בתקופה  1963-1971
המשך...
 
מחקרים בישראל שפורסמו ובשלבי ביצוע של המכון
המשך...
 
שיטות ניהול קרקע ציבורית בשבדיה: משאל בין מועצות עירוניות בשבדיה בנושא חכירת קרקע
המשך...
 
דו"ח מכנס מומחים בארה"ב מטעם האו"ם בנושאי מדיניות קרקעית עירונית ואמצעי פיקוח על השימוש בה
המשך...
 
מחקרים בארצות חוץ
המשך...
 
ממדף הספרים
המשך...
 
לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע - גיליון 1 - ספטמבר 1971