קרקע גיליון 41 - אפריל 1996

תוכן העניינים:

דבר המערכת
המשך...

תהליכי עיור ושמירת קרקע חקלאית בישראל | דוד עמירן
המשך...

השמירה על קרקע חקלאית לנוכח מדיניות מינהל מקרקעי ישראל | אלישע אפרת
המשך...

שימושי קרקע בישראל -1995: "הכתובת שעל הקיר" או המהפכה האגררית? | ירמיהו (ירמי) אלוני
המשך...

חדירת מסחר למערך שימושי הקרקע במפרץ חיפה בשנים 1995-1972 | אורית גרינברג, אהרון קלרמן
המשך...

תכנית מתאר ארצית ליער ולייעור | מוטי קפלן
המשך...

החזקה הקומונלית - דיון בשיטת המשאע והשלכותיה | דוד גרוסמן
המשך...

אדמות הבדווים בצפון - מאבק שלא היה צריך לקרות - חלק א' | אמנון ברקאי, יוסף בן דוד
המשך...

השפעת מימון רכישות קרקע על קביעת יישוב מושבי עובדים בתקופת המאורעות 1940-1936 | מיכל אורן-נורדהיים
המשך...

אילוץ ותקווה בנושא רכישות קרקע על ידי היהודים בארץ ישראל בשלהי התקופה העות'מאנית | שמעון רובינשטיין
המשך...

התפלגות שטחים במחוזות מינהל מקרקעי ישראל לפי בעלויות (קרקעות מוסדרות)
המשך...

מפעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

דבר המערכת באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

גיליון 41 - אפריל 1996