קרקע גיליון 31 - דצמבר 1989

תוכן העניינים

דבר המערכת
המשך...

היפרמרקטים בישראל 1976-1986 / פרופ' אהרון קלרמן, לאה עוזרי
המשך...

תוכנית המתאר לתפרושת האוכלוסיה והשפעתן על פיזורה / אדר' יהונתן גולני
המשך...

פיזור האוכלוסיה והשפעת הגומלין על המדיניות הקרקעית / פרופ' דוד עמירן
המשך...

פיזור האוכלוסיה בישראל / אדר' דן רז
המשך...

קרקקע ורעיון גאולת האדמה בתרבויות מסורתיות ובארץ ישראל / פרופ' רות קרק
המשך...

הבעיה האגררית והבעלות הלאומית על הקרקע / זאב צור
המשך...

השבחה - עליית שווים של מקרקעין עקב אישור תוכניות / היינץ כרוך
המשך...

פעולות המכון לחקר שימושי קרקע
המשך...

העברת נטל הפיתוח של שירותי ציבור ליזמים / פרופ' רחל אלתרמן
המשך...

עדכון גבולות הזכויות על קרקעות חקלאיות נטושות / ד"ר אשר סולל
המשך...

תיקון 26 לחוק התכנון והבנייה
המשך...

דו"ח על פעולות מנהל מקרקעי ישראל 1988
המשך...
 
דמי חכירה לקרקע חקלאית
המשך...

תקצירים באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...
קרקע גיליון 31 - דצמבר 1989
קרקע גיליון 31 - דצמבר 1989