קרקע גיליון 59 - יוני 2005

החלופה המועדפת: יישוב קהילתי לכל מפוני עזה | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

ישראל חייבת להיות מדינה יהודית ולא רק דמוקרטית | יחיאל לקט
המשך...

ההתנתקות אינה רק פתרון טכני המתמקד בטבלאות פיצויים ובהקצאת מגרשים; הפינוי עוסק באנשים חיים שיש להבין את מצוקתם | יונתן בשיא
המשך...

רצועת עזה נוצרה באקראי, אחרי 1948, כחיץ בין הכוחות הצבאיים הישראליים לבין הכוחות המצריים | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

ממוצע הפיצוי למשפחת מפונים - כ-300 אלף דולר | מוטי בסוק
המשך...

ההתנתקות חיונית לקיומה של ישראל כמדינה יהודית-ציונית-דמוקרטית | פרופ' ארנון סופר
המשך...

תכנית ההתנתקות מציבה בעיות חוקתיות בלתי פתורות | פרופ' שמעון שטרית
המשך...

ההתנתקות הניצבת בשער עשויה להוות הזדמנות נאותה לקידום תכנית מדינית כוללת | אורי שגיא
המשך...

ישראל חייבת להתכנס בתוך השטחים שבמסגרתם היא יכולה להבטיח את אופיה היהודי - וזו מטרת ההתנתקות | אהוד אולמרט
המשך...

גם אם יבוצע פינוי ההתנחלויות מהרצועה במלואו, לא תיווצר כל בעיה קרקעית | יעקב אפרתי
המשך...

התנתקות - הזדמנות לפיתוח הנגב או עוד החמצה? | אורי נעמתי
המשך...

ההיסטוריה של הפינויים חוזרת על עצמה ועל שגיאותיה; הפינוי לא יתרום לפיתוח הנגב | פרופ' יהודה גרדוס
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גליון 59 - יוני 2005