קרקע גיליון 14 - דצמבר 1977

תוכן עניינים

תפקידיה החברתיים של המדיניות הקרקעית / ד"ר ש. רייכמן
המשך...

המדיניות הקרקעית, משמעותה ומטרותיה / ד"ר א. בורוכוב
המשך...

תיחום הסמכויות בבעיית המדיניות הקרקעית - הבהרות ובירורי דברים
המשך...

דרושה ריביזיה בתחום התכנון / יעקב בן סירה
המשך...

נטל המיסים העקיפיים בענף הבנייה בישראל / בנימין קנדלר
המשך...

סיווג ותכנון של שימושי קרקע - חלק ב'
המשך...

מסי ההשבחה בישראל / בשולי המחקר של ד"ר ר. אלתרמן
המשך...

שימושי הקרקע החקלאיים בנגב בצפוני
המשך...

הקרקע החקלאית - מאפיינים ושימושים עיקריים לקראת מפקד החקלאות העולמי
המשך...

השגות בבעיות של תפרוסת המשרדים הפרטיים בירושלים / מ. קון
המשך...

תשובה להערותיו של האדריכל מ. קון / א. צ'רניאבסקי, א. אלגר
המשך...

יעדיה של המדיניות הקרקעית / אליזר ברוצקוס
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

רשימת המחקרים שנערכו ע"י המכון
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גיליון 14 - דצמבר 1977
קרקע - גיליון 14 - דצמבר 1977