קרקע גיליון 57 - דצמבר 2003

כנס ירושלים הארצי השלישי למדיניות קרקעית לאומית

דברי פתיחה

מדיניות קרקעית לאומית: אוסף מקרי של החלטות או תפיסת עולם מגובשת? | עמיעד (עדי) ניב
המשך...

מן הסיפור העגום של הזכויות על הקרקע אף אחד לא ייצא ומלוא תאוותו בידו | יחיאל לקט
המשך...

מושב ראשון
האם המנגנונים ששמרו על היציבות ביחסים בין ערבים ליהודים יכולים להיות ישימים גם בעתיד? | פרופ' יצחק שנל
המשך...

מצוקת הקרקע במגזר הערבי - בעיה אמיתית או מיתוס? |פרופ' ארנון סופר
המשך...

המינהל מפעיל מדיניות קרקעית שווה במגזר היהודי ובמגזר הערבי | יעקב אפרתי
המשך...

קובלנת הבדווים: "איך אפשר להגדיר אותנו כפולשים אם במשך אלפי שנים אנחנו ואבותינו חיים בנגב?" | פרופ' איסמעיל אבו סעד
המשך...

רק גישה שתקנה לאוכלוסייה הערבית תחושה של שותפות הוגנת תוכל למצוא פתרון הולם למצוקותיה | ד"ר ראסם חמייסי
המשך...

הבעיה בישראל אינה מחסור בקרקע אלא השימוש הלא נכון שעושים בקרקע | פרופ' גדעון ביגר
המשך...

מושב שני
המחיר היקר של אי-אכיפה ראויה של החוק נגד פולשים לקרקעות המדינה | גלעד אלטמן
המשך...

ישראל בלי הנגב אינה מדינה ובוודאי לא מדינה יהודית | שמואל ריפמן
המשך...

"הפלונטר הקרקעי" ביישובים הערביים | אילן שדה
המשך...

האוכלוסייה הערבית בישראל אינה חבורה מסכנה של "מחוסרי קרקע" | יגאל שחר
המשך...

בעיני הערבים גם הנגב הוא "שטח כבוש" שיש לשחרר אותו מידי ישראל | ח"כ ניסן סלומיאנסקי
המשך...

מושב שלישי
הנגיסה התרחבת בשטחים הפתוחים של ישראל היא נזק חמור שאי אפשר לתקנו | ד"ר מיקי הרן
המשך...

שמירת השטחים הפתוחים: החלום ושברו | יואב שגיא
המשך...

עקרונות, מדיניות וכלים לשמירת השטחים הפתוחים | פרופ' אלי שטרן
המשך...

כל אימת שקיימת התנגשות בין אינטרס כלכלי לבין אינטרס של איכות הסביבה - ההון מכריע את הכף | ח"כ יוסי שריד
המשך...

שטחים פתוחים והתיישבות: חיי השלמה או מלחמת ניגודים? | פרופ' ערן פייטלסון
המשך...

המחלוקת עם הפלשתינים בקשר לסוברניות על הקרקע פגעה בטיפול בנושאי איכות הסביבה | ד"ר שמואל ברנר
המשך...

אין למזער את תרומתה הכספית של ההתיישבות הוותיקה לכיבוש הקרקע | משה ברנע
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע - גליון 57 - דצמבר 2003