קרקע גיליון 25 - נובמבר 1984

תוכן עניינים

דבר המערכת
המשך...

תכנון ויעדי קרקע / ציון השמשוני
המשך...

ביטוי פוטנציאל שטח מערבה לקו פרשת המים הארצית / ליאור גולדנברג, א. פוזננסקי, אברהם עמיאל
המשך...

דמי חכירה בקרקע חקלאית בקנדה / ד"ר אריה שסקין
המשך...

הערכת מערכת התכנון והבנייה בישראל
המשך...

תוכניות ממשלתיות לחיסכון בקרקע / גלעד יצחקי
המשך...

בעלות ציבורית על קרקע - אמצעי או מטרה? / דן דרין
המשך...

ההכוון העדיף לפיתוח העירוני של ירושלים / אליעזר ברוצקוס
המשך...

הצפיפות בהונג קונג / ברנרד לונג
המשך...

רשימה ביבליוגרפית מכתבי עת בעברית / ד"ר רחל אלתרמן
המשך...

מחירי מקרקעין ודמי שכירות - מדדים, עלויות ושער יציג לדולר
המשך...

מפעולות המכון
המשך...

תקצירים באנגלית
המשך...

לקובץ הגיליון המלא
המשך...

קרקע גיליון 25 - נובמבר 1984
קרקע גיליון 25 - נובמבר 1984